Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsforskning Tellus ht: 2020

Skapad 2020-10-19 17:53 i Spekeröd Stenungsund
Förskola
Hur kan vi skapa trygga övergångar till olika aktiviteter för alla barn?

Innehåll

2.Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

Stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.

Vad vill vi förändra/förbättra?

Vi vill bli bättre på att göra miljön och övergångarna tryggare för barnen. 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur kan vi skapa trygga övergångar till olika aktiviteter för alla barn?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Våra övergångar mellan olika aktiviteter.

 

3.Hur gör vi?  

Process

Planera och motivera aktion

Vi planerar upp vår dag och skapar fasta och hållbara rutiner och aktiviteter som blir kända för både oss pedagoger och barnen.

Vi skapar en tydlighet över vår dag på förskolan genom att vi schemalägger varje dag och tydliggör den under samlingen med hjälp av bilstöd och samtal

Våra veckodagar följer samma mönster både genom rutiner samt våra aktiviteter. Detta tror vi skapar en trygghet genom att veta vad som kommer att hända.

 

Resonera kring valda verktyg i processen

  • I grupperna tränar vi på att samarbeta och att dela med sig, och vi använder tio små kompisböcker som verktyg. För att barnen ska bli trygga utgår vi först för att de ska bli trygga i den lilla gruppen där de ungefär är i samma ålder och utveckling. Därefter har vi även tillfällen där de har möjlighet att skapa nya relationer och trygghet i den stora gruppen.
  • Vi observerar våra olika grupper och diskuterar löpande om vad vi behöver utveckla i vår lärmiljö så den blir så trygg som möjligt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: