Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk.2. "PRIMA 2A kapitel 3".

Skapad 2020-10-19 19:01 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 2 Matematik
I kapitel 3 kommer vi arbeta med geometri! Vi kommer öva på att känna igen olika 3D objekt och lära oss deras namn. Ni ska få träna på att mäta sträckor, lita linjer och sätta ut punkter. Tillsammans ska vi lära oss nya räknestrategier att använda när vi räknar addition och subtraktion.

Innehåll

Vad vi ska lära oss:
Om 3D objekt, deras namn och mäta sträckor, rita linjer och sätta ut punkter. Räknestrategier inom addition och subtraktion. 

Varför vi ska lära oss det:
Bli bekanta med olika matematiska begrepp och tillvägagångssätt när ni räknar olika additions- eller subtraktionsuppgifter.

Hur vi kommer att arbeta:
För att lära oss det här kommer vi ha genomgångar, samtal, stationsarbete, kolla filmklipp, arbeta med praktiskt material, spela spel, arbeta i matematikboken och färdighetsträna på digitala verktyg. Ni kommer att arbeta ensamma, tillsammans med en kompis eller i mindre grupper.

Målet är att vi ska kunna:
Namnen på de vanligaste 3 dimensionella objekten (kub, rätblock, klot, cylinder, kon och pyramid). Visa förståelse för hur olika sträckor mäts, vad en linje är och kunna sätta ut en punkt mellan två objekt eller på en tallinje. Räkna addition och subtraktion inom talområdet med hjälp av strategierna nästan dubbelt eller nästan 10.

Ni visar vad ni kan genom att:
Delta i samtal, genomföra praktiska övningar och via arbetsuppgifter i arbetsboken under lektionstid. Dina kunskaper kommer även att bedömas med hjälp av en diagnos i slutet av kapitlet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: