Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serbiska, läsa och skriva, HT20, åk 7-9

Skapad 2020-10-19 19:10 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Under denna terminen kommer vi att fokusera oss på och arbeta med boken. I muntligt och skriftligt form. Vi kommer att arbeta med ordklaser huvud/bisats, sats delar, tempos olika tecken. Vi kommer att göra en enkel jämförelse i menings byggnad mellan svenska och serbiska.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Genom att läsa böcker utvecklar vi våra språkliga förmågor gällande skriftliga och muntliga redovisningar i olika samanhang och för olika mottagare. Vi berikar vårt ordförråd, förbättrar grammatik och jämför serbiska språkets uppbyggnad med den svenska

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Så här ska vi arbeta...

 • Läsning av olika kapitel ur utvalda boken genom tillämpning av olika lässtrategier för att förstå bokens budskap
 • Du ska diskutera ensam och i gruppen, lyssna på andra och lära dig att ställa öppna frågor till dina kamrater
 • Du ska kunna förstå språkets uppbyggnad och struktur i boken
 • Du ska kunna förstå synonymer och antonymer i boken
 • Du ska kunna förstå grammatik - skrivregler och stavningsregler
 • Du ska kunna använda digitala verktyg i din skrivning och kommunikation
 • Du ska bekantas med kultur och samhälle (skillnader och likheter mellan Serbien och Sverige i detta avseende).

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva, lässtrategier för att förstå och tolka texten samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll
 • Tala, lyssna och samtala, muntliga presentationer för olika mottagare
 • Språkbruk, ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
 • Kultur och samhälle.

Jag kommer att kontinuerligt bedöma följande:

 • Din förmåga att tala och kommunicera på serbiska.
 • Din användnig av ordförrådet.
 • Din förmåga att förstå serbiska texter.
 • Din förmåga att sammanfatta textens inehåll.
 • Din förmåga att skriva på kyrilliska alfabetet.
 • Din förmåga att använda grammatiska regler.
 • Din förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhälle.
 • Ditt resonemang om textens budskap genom att ställa diskussionsfrågor
 • Hur du resonerar och argumenterar kring dina egna åsikter i samband med bokens budskap
 • Din skriftliga presentation utifrån språkvarierande drag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: