Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Ht 20 - Vt 21 Månen

Skapad 2020-10-19 19:35 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Lika viktigt som att prata med barnen är det förstås att lyssna uppmärksamt och tolka vad de visar och säger.

Innehåll

Språk och kommunikation ht- 20

 

Vad säger Lpfö?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 

Forskning

Prata med barnen om allt ni gör och ge plats för dem att svara. Även om de kanske ännu inte kan svara med ord kan svaret komma via kroppsspråket, gester eller en blick. Om vi i vår tur då svarar på det som barnet visat, har vi faktiskt fått igång ett samtal - ett språkutvecklande samtal. ( Ur Språkstimulera mera! s 23)

 

Lika viktigt som att prata med barnen är det förstås att lyssna uppmärksamt och tolka vad de visar och säger.

( Ur språkstimulera mera! s 24)

 

Motivationen för barn att lära sig språket stärks av att vuxna redan från början bjuder in dem till samtal och pratar med dem som om de redan förstod och kunde prata. ( Ur Kärnämnen i Förskolan.)

 

 

Vårt mål/Syfte.

Barnen ska börja kommunicera och lyssna på varandra med ord tecken samt med hjälp av gester.

 

Vad ska vi fokusera på.

Samtala och lyssna barnen i alla vardagliga situationer.

Läsa böcker och berätta sagor.

Sång, musik och rörelsesånger.

Lära barnen tecken för vardagliga saker.

 

Målkriterier (det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

Barnen har en kommunikation med oss och varandra.

Ta egna initiativ till att läsa/titta i böcker.

Att de börja använda tecken/ bilder.

 

Strategier för att nå målet.

Vi samtalar, lyssnar och ger tid för barnens tankar och idéer.

Läsa böcker och lyssna på sagor med Polyglutt

Använda oss utav sagopåsar/lådor och flanosagor

Använder oss utav AKK och TAKK

Rim och ramsor sånger och rörelsesånger

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: