👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2020-10-19 19:57 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Ett arbete med hur ljud uppstår och uppfattas och hörselorganen. Ljusets utbredning, hur ögat uppfattar det och ögats anatomi.
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Ljud: Du kommer att arbeta med hur du uppfattar ljud, vad ljudvågor är och hur örats anatomi ser ut. Ljus: Du får lära dig varifrån ljuset kommer, hur det färdas samt vad de innehåller. Du får även lära dig om ljusets brytning och hur vi kan se.

Innehåll

Ljud

LJUD:

 • vad är ljud
 • höga och låga toner
 • starka och svaga ljud
 • hur ljud transporteras i olika material
 • vad kan vi höra? + ultraljud, infraljud
 • ljudvågor
 • örats anatomi
 • eko
 • buller

Ljus

 • ljuskällor
 • hur ljuset reflekteras/absorberas
 • vad består ljuset av
 • hur ljus färdas
 • skuggor
 • ögats anatomi
 • ljusets våglängder- färger
 • synligt ljus, infrarött ljus, ultraviolett ljus
 • ljusets brytning

Hur du ska arbeta och hur du får visa dina kunskaper:

 • Du kommer att få genomföra ett flertal mindre laborationer / undersökningar
 • Du kommer att få lyssna och ställa frågor vid genomgångar
 • Du kommer att få se faktafilm.
 • Vi kommer tillsammans arbeta i arbetshäften med frågor om ljud och ljus.

Arbetsområdet avslutas med ett prov om ljud och ljud baserad på frågorna i arbetshäftena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  A 6

Matriser

Fy Bi
Öra, öga, ljud och ljus

Biologi

Örats delar och funktion
E
C
A
Begrepp
Du använder något begrepp på ett korrekt sätt när du beskriver hur vi hör
Du använder ett flertal begrepp på ett korrekt sätt i din förklaring av hur vi hör.
Funktion
Du kan, med hjälp av flera namn på örats delar, beskriva hur det går till när vi hör.
Du kan, med hjälp av de flesta namnen på örats delar, noggrant beskriva hur det går till när vi hör och beskriver hela vägen genom ytter- och inneröra.
Du kan, med hjälp av de flesta namnen på örats delar, tydligt beskriva hur det går till när vi hör och beskriver även hur signaler skickas till hjärnan.

Ögats delar och funktion
E
C
A
Begrepp
Du använder något begrepp på ett korrekt sätt när du beskriver hur vi ser.
Du använder ett flertal begrepp på ett korrekt sätt i din förklaring av hur vi ser.
Funktion
Du kan, med hjälp av flera namn på ögats delar, enkelt beskriva hur det går till när vi ser.
Du kan, med hjälp av namnen på ögats delar, noggrant beskriva hur det går till när vi ser.
Du kan, med hjälp av namnen på ögats delar tydligt förklara hur vi ser och återger en noggran beskrivning av vad som händer i ögat inkl. signaler till hjärnan.

Fysik

E
C
A
Ljud
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om ljud. Du kan enkelt beskriva vad ljud är och hur det uppstår. Du kan också beskriva skillnaden mellan en hög/låg ton ELLER start/svag ton. I dina förklaringar använder du några av begreppen: molekyl, vågrörelse, vibrationer, regelbundna svängningar, förtätningar, förtunningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel
Du har goda kunskaper om ljud. Du kan förklara vad ljud är och hur det uppstår. Du kan också beskriva skillnaden mellan höga och låga toner samt mellan starka och svaga ljud. Du vet att starka ljud kan skada hörseln. I dina förklaringar använder du flera av begreppen: molekyl, vågrörelse, vibrationer, regelbundna svängningar, förtätningar, förtunningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel
Du har mycket goda kunskaper om ljud. Du kan på ett tydligt sätt förklara vad ljud är och hur det uppstår. Du kan också beskriva skillnaden mellan höga och låga toner samt mellan starka och svaga ljud, och förklara att det finns ljud vi människor inte kan höra. Du vet hur starka ljud kan skada hörseln. I dina förklaringar använder du de flesta av begreppen: molekyl, vågrörelse, vibrationer, regelbundna svängningar, förtätningar, förtunningar, hög ton, låg ton, frekvens, Hertz, infraljud, ultraljud, decibel
Ljud
Fysikaliska samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur ljudet beter sig i olika medier och visar då på kunskaper om hur ljudet färdas och beter sig.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur ljudet beter sig i olika medier och visar då på kunskaper om hur ljudet färdas och beter sig.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur ljudet beter sig i olika medier och visar då på kunskaper om hur ljudet färdas och beter sig.
Ljus
Fysikaliska fenomen och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om ljus. Du kan enkelt beskriva vad ljus är, vad det består av, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du nämner också att vi inte kan se allt ljus och enkelt beskriva vad som menas med att ljusets bryts. I dina förklaringar använder du några av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, absorbera, ljusstrålar, våglängder, lins, radio/mikro-vågor, infrarött, ljus, synligt ljus, vitt ljus, ultraviolett ljus, ljusets brytning
Du har goda kunskaper om ljus. Du kan förklara vad ljus är, vad det består av, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du kan också ge något exempel på ljus vi inte kan se och enkelt beskriva vad som menas med att ljusets bryts. I dina förklaringar använder du flera av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, absorbera, ljusstrålar, våglängder, lins, radio/mikro-vågor, infrarött, ljus, synligt ljus, vitt ljus, ultraviolett ljus, ljusets brytning
Du har mycket goda kunskaper om ljus. Du kan på ett tydligt sätt förklara vad ljus är, vad det består av, hur det sprids och hur skuggor bildas. Du kan också ge flera exempel på ljus vi inte kan se och enkelt beskriva vad som menas med att ljusets bryts., . I dina förklaringar använder du de flesta av begreppen: ljuskälla, skugga, studsa/reflektera, absorbera, ljusstrålar, våglängder, lins, radio/mikro-vågor, infrarött, ljus, synligt ljus, vitt ljus, ultraviolett ljus, ljusets brytning
Ljus
Fysikaliska samband
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur ljuset beter sig i olika medier och visar då på kunskaper om hur ljuset färdas och beter sig.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur ljuset beter sig i olika medier och visar då på kunskaper om hur ljuset färdas och beter sig.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur ljuset beter sig i olika medier och visar då på kunskaper om hur ljuset färdas och beter sig.