Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur samt hur Sverige styrs. Åk 7 Ht 2020

Skapad 2020-10-19 21:33 i Västra skolan Falun
Demokrati och diktatur samt sveriges pol system åk 7
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vi kommer i oktober och in i december jobba med begreppen demokrati och diktatur samt hur Sveriges demokrati är uppbyggd. Vi ska läsa om hur Sverige styrs på nationell, region- och kommunal nivå.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska

- få kunskaper om demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter.

-få kunskap om olika politiska ideologier och hur partier har utvecklats.

-få kunskap om Sveriges politiska system.

-få kunskap om Europeiska unionen

-få kunskap om olika stats- och styrelseskick i världen

- få kunskaper om hur individer och grupper kan vara med och påverka.

 

 

 

Det som bedöms är (utifrån kunskapskraven Lgr11)

 -dina faktakunskaper om olika samhällsstrukturer.

-din förmåga att använda begrepp som hör till ämnet.

-din förmåga att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

-föra resonemang och beskriva samband om hur individer påverkas av och påverkar varandra.

-din förmåga att resonera runt demokratiska värden.

Arbetssätt

- Vi kommer  ha lärarledda genomgångar

- Läsa texter och svara på frågor

-Se filmer 

- Diskutera och resonera skriftligt och muntligt

 

Bedömning

Varje elevs visade kunskaper  och förmågor kommer att bedömas med hjälp av en matris som bygger på läroplanen samt kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav. Det aktuella bedömningsmaterialet består dels av prov samt de kunskaper och förmågor som eleven visar i undervisningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap

Jag är på väg mot
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
SAMHÄLLSSTRUKTURER
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
UNDERSÖKA STRUKTURER I SAMHÄLLET
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållande vis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
ANVÄNDA BEGREPP
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
PÅVERKA OCH PÅVERKAS
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
DEMOKRATI
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: