Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kattens projektplanering_Kompisböcker

Skapad 2020-10-19 22:22 i 185311 Förskolan Ejdern Stockholm Farsta
Förskola
En lyhörd lyssnare, en samarbetsvillig kamrat eller en glad kompis. Vad är det egentligen som uttrycker en bra kompis? Det är vad vi tillsammans ska undersöka i denna termins projektarbete.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Med hjälp av "Tio kompisböcker" ska vi jobba på en starkare "vi-känsla" i gruppen, att barnen ska tycka om varandra mer , att gilla varandras olikheter, respektera varandra och samarbeta på ett bra sätt. Att kunna uttrycka sig och sprida glädje till varandra. Detta med hjälp utav "kompisböckerna"- av Linda Palm. Där tas olika ämnen upp , som alla har med olika färdighetsmoment som barnen kan utvecklas i . Exempelvis "vänta på din tur", "samarbeta", "visa känslor"; "dela med dig" , "säga stopp".

Projektfråga:

  • Vad är en bra kompis?

 

Projektbeskrivning:

VAD:

Med hjälp av "Tio kompisböcker" kommer barnen ges möjlighet att stärkas empatin, vad det innebär och hjälper varandra i vardagen. Att barnen vågar visa sina känslor och uttrycka sina tankar i alla miljöer. Vi vill se fantasin flöda fritt i leken och att barnen visar nyfikenhet och glädje i vardagen. Barnen kommer även att utvecklas i att hantera konflikter.

 

VARFÖR:

Vi har uppmärksammat att många av barnen har en  syn mot varandra som kan förbättras på många olika håll. Många gånger sker det händelser där man gör någon annan ledsen. Eller säger saker som sårar andra. Vi upplever att barnen behöver att vi fokuserar på att arbeta med värdegrunder och hur vi skapar en bra relation till varandra. 

Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig (muntligt, gester, miner och tecken) samt tro på sig själv, sina kunskaper och förmågor.  Att tillsammans med barnen öka deras självkänsla så att de i sin tur kan kommunicera med varandra på ett bra sätt , så att även Vi-känslan stärks.

Vi vill tillsammans med barnen skapa en tryggare tillvaro på förskolan där de kan få utvecklas till självständiga individer som ska få lära sig hur man bör bemöta andra på ett respektfullt sätt. Vi vill även fokusera på vikten av att kunna samarbeta med andra.  

 

HUR:

Samtal

Skapande

Böcker/ film

Dokumentation

I både små- och helgrupp kommer vi att fokusera på en bok i taget. De 10 kompisböckerna har olika ämnen som vi kommer att bearbeta med barnen. Med hjälp av varje bok kommer vi att arbeta aktivt med olika aktiviteter så som språk, matematik, skapande, värdegrund, kultur, skapelse och behandla ämnet.  Tala och diskutera med barnen för att stimulera och öka deras språkutveckling. Lyssna på sagor, återberätta dem, rim och ramsor, sånglekar och olika språklekar.

Pedagogerna ansvarar för att miljön, både inne och ute, ska vara inspirerande, utmanande och lockande till lek och lärande för barnen.

Vår avdelning och samlingsplats är anpassad till gruppen och projektet. På avdelningen finns material som stimulerar barnen att kunna utforska vidare även i den fria leken.

Under projektets gång kommer vi pedagoger använda oss av dessa fyra förhållningssätt i de olika grupperna utifrån var i projektet vi befinner oss samt vilka barn som deltar i gruppan.

*Tillsammans med barnen utför olika aktiviteter och är närvarande.( närgranskare)

*Vi stödjer barnen, komma till hjälp och förbereder de till olika aktiviteter.(rekvisitör)

*Vi är aktivt närvarande i leken och olika aktiviteter.(medforskare)

*Vi utmanar och visar intresse för olika idéer och material som vi introducerar.(ledare) 

Vi pedagoger använder oss utav TAKK och Ipads, där barnen för möjlighet i att utveckla deras kommunikativa förmågor. Med hjälp utav färgglada bildscheman kan varje barn ta del av dagens planering och på så sätt göra sig redo.

Föräldrarnas delaktighet:

Föräldrarna kan vara delaktiga genom planering och lärlogg i Planering och Bedömning, där de kan följa vårt projekt. På Katten finns en dokumentationsvägg där alla barn kan se. Och genom dagliga samtal vid lämning och hämtning får föräldrarna löpande information angående barnens dag.

 

Läroplansmål och WKI:

Vi utgår från följande läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.   (Lpfö 18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.  (Lpfö 18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse , sång, musik och dans.

 Vi kommer även att fokusera på följande utifrån WKI:

Vi har i vår WKI/självskattning sett att vi behöver bli bättre på kommunikation gentemot barn och vårdnadshavare samt göra vårt material mer tillgängligt för barnen. Vi behöver göra barnen mer delaktiga i våra reflektioner av projektet. Detta kommer vi göra genom att ha en bra dialog med våra vårdnadshavare och fortsätta göra lärloggar till barn och vårdnadshavare. Att under projektets gång involvera barnen mer i reflektioner över vad vi har gjort i projektet och hur vi kan gå vidare till nästa del av vårt gemensamma projekt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: