Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation 20/21 Kommunikation & språk med stöd av AKK.

Skapad 2020-10-20 06:28 i Öjersjö Storegård Partille
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation
Kommunikation läsåret 20/21

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

- Att bli mer tydlig i din kommunikation genom att använda på kommunikationskarta. I dagsläget är målet att du ska se vinsten med att peka på en bild i taget på kartan och på sikt är målet att du ska peka på två eller fler bilder i kombination.

- Att utveckla förståelsen för fler symbolbilder, t.ex. olika känslouttryck. 

- Att du berättar vad du har gjort under en skoldag med stöd av foto eller symbolskrift.

- Att uttrycka vad du tycker om och inte tycker om med stöd av mer än ditt kroppsspråk

- Att vara delaktig i att berätta en välkänd saga, t.ex. genom att sätta upp en bild på det som ska ske härnäst

- Att svara på frågor om en saga/berättelse, t.ex. vad sagan heter eller vilka som var med i sagan. 

- Att bli bättre på att läsa och kunna identifiera fler ord

 

Så här ska vi jobba:

Under skoldagen kommer vi använda oss av alternativ kommunikation som komplement till vårt tal. Vi kommer använda tecken, kommunikationskartor och pratapparater. Vi pedagoger kommer vara modeller och pekparata på kommunikationskartor för att skapa förståelse för nya symboler/ord och visa på hur du kan bygga dina meningar. Du kommer också få möjlighet att fylla i sekvens i sång eller få sången att fortsätta med stöd av pratapparat.

Så ofta vi har möjlighet är du med och klistrar in ett foto i din dagbok så du självständigt kan visa/berätta för viktiga personer i din omgivning vad du har gjort i skolan. Vi kommer på sikt prova att tillsammans skriva dagbok i en skrivmiljö i datorprogrammet SymWriter. Då du kan berätta vad du varit med om under dagen och lägga till det du vill göra senare under dagen. 

Vi kommer läsa sagor/böcker för att jobba vidare med språket och på sikt kommer du även få vara delaktig i berättandet genom att t.ex. sätta upp en bild på det som ska ske härnäst i sagan. Det kan också hända att vi tillsammans svarar på frågor kring boken. T.ex. vad boken heter och vilka som är med i boken.

Vi kommer jobba vidare med att sätta ord på känslor och berätta hur vi mår med stöd av bilder.

Du kommer att få uttrycka vad du tycker om olika saker som berör dig med stöd av samtalsmatta. 

Vi kommer fortsätta locka dig till att läsa och skriva genom att lägga ”lika på lika” med bilder och ordbilder. Eventuellt kommer vi också använda oss av olika appar t.ex. NE stava för att skiva.

Så här visar du vad du kan:

Du pekar på kommunikationskartan för att t.ex. säga vad du vill göra eller om du vill göra något annat.

Du berättar hur du mår genom att välja en av flera bilder (t.ex. glad, trött, arg).

Du berättar vad du varit med om för någon i din omgivning genom att ni tittar i fotodagboken tillsammans eller så är du delaktig i att välja på olika alternativ i dagboksskrivmiljön på datorn. 

Med stöd av samtalsmattan kan du kategorisera aktiviteter utefter hur du upplever dem. Du visar med andra ord förståelse för vad symbolerna "bra" eller "tycker om", "så där", "dåligt" eller "gillar inte" betyder genom att du placerar aktiviteter där under.

Du sätter upp en bild på vad som kommer ske härnäst när vi läser vissa sagor. 

Du placerar rätt ordbild på rätt bild, t.ex. ditt namn på fotot av dig själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i skolbibliotek eller med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  4-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: