Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsmulle

Skapad 2020-10-20 06:38 i Testskola - fortbildning Östhammar
Planering för hösten -16
Förskola
Mål och Syfte: Lära barnen respekt för djur och natur och få barnen att tycka  att det är roligt och skönt att vistas i naturen. Utveckla sin motorik. Ge upplevelser för alla sinnen. Vi vill att barnen ska utveckla intresse för allt levande samt omsorg om sin närmiljö och naturen.   Så här gör vi: Vi har Mulle grupper tillsammans Hyddan och Grodan. Vi går till skogen vid 5-6 tillfällen och då går vi till vår Mullekoja. Där får barnen möjlighet till lek, lära sig om färg och form, matematik, teknik, djur, växter och naturens kretslopp. Vid varje tillfälle kommer" Lill Mulle", hälsar på och pratar med barnen om något speciellt tema.  En gång/termin kommer även "stor Mulle " och hälsar på.       Vi är nu en certifierad Mulle Förskola  

Innehåll

 

Avsnitt 2

Avsnitt 3

Dokumentation:

Vi fotograferar filmar, dokumenterar och samlar material från naturen.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: