Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt – ett tema i geografi v.43-47

Skapad 2020-10-20 07:48 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 6 – 9 Geografi
De första upptäckarna gjorde egna kartor över okända kuster. Idag har vi exakta kartor över hela planeten. På jorden finns olika livsmiljöer, från kyla vid polerna till torka i öknarna.

Innehåll

Centralt innehåll

 

·        Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

·        Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

·        Fältstudier av natur- och kulturlandskap

·        Centrala begrepp

·        Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, t ex GIS och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet.

 

·        Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.

 

Mål

·        Känna till olika klimat- och vegetationszoner samt konsekvenser av detta för människor, samhälle och natur

·        Använda olika geografiska metoder, t ex kartboken, satellitbilder och GIS

·        Göra en enkel fältstudie i närområdet

·        Använda geografiska begrepp

·        Förklara vad ett gradnät är och hur det används.

 

·        Känna till tidszoner, symboler, färger och skalor i kartboken.

 

Undervisning

1.                                     Arbetsuppgifter

2.                                     Genomgångar

3.                                     Uppgiften ”Ett eget land”

 

Tillämpning

·        Förhör på kartor och länder

 

·        Redovisa uppgiften ”Ett eget land”

Uppgifter

  • Läxförhör Nord- och sydamerika

  • Läxförhör Nord- och sydamerika

Matriser

Ge
Jorden runt – ett tema i geografi

Rubrik 1

E
C
A
Ha kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av, klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av, klimat och vegetation i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av, klimat och vegetation olika delar av världen.
Använda geografiska begrepp
Använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka omvärlden och använda geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
Undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Använda geografiska kartor och verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ha kunskaper om världsdelarnas namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: