Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska bindningar vecka 45 - 47

Skapad 2020-10-20 08:08 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 9 Kemi
Vid alla kemiska reaktioner sker en samverkan mellan atomer från två eller flera olika grundämnen. Vissa har lätt att förena sig med andra så det bildas nya kemiska föreningar... andra reagerar kanske inte alls...

Innehåll

 Så här kommer vi att arbeta med området:

 • Genomgångar
 • Texter och instuderingsfrågor
 • Laboration/Demonstration
 • studi.se

Dessa ord och begrepp ska du kunna/känna till, många är repetition får år 7 och 8:

 • Grundämne                                    
 • Atom                                           
 • Atomnummer                                   
 • Atomkärna                                     
 • Elementarpartikel
 • Masstal
 • Elektronskal                                    
 • Periodiska systemet, grupper – perioder    
 • Kemisk reaktion                              
 • Molekyl                                       
 • Metaller, icke- metaller                     
 • Grundämnesfamiljer                          
 • Alkalimetaller                                 
 • Halogener                                     
 • Ädelgaser                                    
 • Ädelgasstruktur                              
 • Valenselektroner                             
 • Elektronparbindning / kovalent bindning     
 • Positiva och negativa joner                  
 • Jonförening                                   
 • Jonlösning                                    

Tips:

Det är bra att repetera vad vi har talat om på lektionerna. Här kommer några tips på hur du kan gå till väga: 
 

 • Läs igenom texterna  som hör till det vi arbetat med på lektionstid, de gröna rutorna med sammanfattningar är bra.
 • Läs igenom dina egna anteckningar från genomgångarna.
 • Studieuppgifterna är bra repetition.
 • Titta en extra gång på filmerna på www.studi.se

Bedömning

Du kommer att få flera tillfällen att visa dina kunskaper; under lektionstid, vid skrivning av labbrapport samt de prov vi ska avsluta områdena elektrokemi samt atom- och kärnfysik (Vt 21) med.

Respons 

Jag kommer att lämna skriftlig respons genom att fylla i matrisen och skriva en kommentar till den.

Om du behöver så går vi igenom den muntligt.

Utvärdering

När vi avslutat arbetsområdet kommer du få utvärdera det. Du får då möjlighet att påverka arbetsområdet för kommande elever, men även möjlighet att påverka nästa arbetsområde som du själv kommer att arbeta med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: