Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATENS KEMI

Skapad 2020-10-20 08:04 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Matens kemi är ett tema som handlar om kemiska ämnen som finns i mat och vilken roll dessa spelar för vår hälsa. Olika ämnen är uppbyggda på olika sätt, har olika egenskaper och har därför olika funktioner i kroppen. För att vi ska kunna jämföra olika alternativ och göra kloka val i frågor som rör mat och hälsa är det viktigt att veta vilka näringsämnen som maten innehåller. Vi kommer också lära oss om hur man kan förlänga matens hållbarhet på olika sätt.

Innehåll

Vad ska vi göra? 

 • Använda olika testmetoder för att undersöka om livsmedel innehåller druvsocker, stärkelse, fett och proteiner, syror eller baser.

 • Läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan, samt diskutera vikten av att dessa ämnen igår i den mat vi äter

 • Jämföra olika metoder för att bevara mat och diskutera hur de påverkar människors vardag

 • Lära oss om matsmältningsorganen och vad som händer i kroppen med maten vi äter

Hur? Vi kommer att:

 • göra undersökningar och diskutera resultaten
 • dokumentera undersökningarna i bild och skrift
 • läsa texter och svara på frågor
 • se filmer
 • diskutera det vi sett och läst

 

 

 

 

Bedömning- hur kan du visa dina kunskaper?

Det som bedöms är hur väl du kan:

 • Samtala och diskutera frågor om mat och hälsa genom att ställa frågor och bemöta åsikter (kemi)
 • Berätta om kemiska samband och hållbar utveckling när det gäller mat.(kemi) Exempel: Hur bildas druvsocker och stärkelse hos växter genom fotosyntesen?Hur används sockret i cellandningen i kroppen och blir energi? Vad är de olika näringsämnena i maten bra för? Hur kan vi välja mat för att bidra till en hållbar utveckling? 
 • Berätta om matens innehåll och näringsämnens betydelse för hälsan (kemi)
 • Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människans livsvillkor- exempelvis upptäckten av bakterier och mögelsporer samt historiska och nutida metoder att förlänga matens hållbarhet (kemi)
 • Berätta om hälsa och samband i människokroppen genom att förklara vad som händer med maten och näringsämnena i kroppen när vi äter (biologi)
 • Genomföra undersökningar och använda utrustningen (kemi)

 • Hjälpa till att planera undersökningar så att de blir rättvisa och systematiska. (kemi)
 • Jämföra egna och andras resultat och ge förslag på hur en undersökning kan förbättras (kemi)

 • Dokumentera dina undersökningar med text och bild (kemi)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Bi Ke
Matens kemi

------------------>
------------------>
------------------>
Planera och genomföra undersökningar av mat så att de blir rättvisa och systematiska. Använda olika testmetoder för att undersöka om det finns druvsocker, stärkelse, fett och protein i olika livsmedel
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera underökningar i text och bild
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ge exempel på kemiska ämnen som finns i mat (t ex druvsocker, stärkelse, fett, protein, vitaminer och mineraler) och beskriva vilken funktion dessa har i kroppen.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Eleven har grundläggande kunskaper biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och med något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Resonera om hur kroppen får energi genom mat och koppla ihop det med ämnen i maten och växters fotosyntes
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat... kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa...kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och underbyggda resonemang om mat...kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa... kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat... kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa... kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Samtala om och diskutera frågor som rör mat och hälsa och vilken betydelse det har för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör... miljö och hälsa... genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör...miljö och hälsa... genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ...miljö och hälsa... genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: