Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informationssökning och källkritik åk 7 HT 20

Skapad 2020-10-20 08:23 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Sv åk 7, Informationssökning och källkritik
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Hur vet du att information du får fram verkligen är sann? En viktig fråga som vi kommer att arbeta med i den här kursen. Att vara källkritisk och på ett effektivt sätt kunna söka och sammanställa information är innehållet i vår första kurs och något du kommer att behöva för dina studier i alla skolans ämnen.

Innehåll

I Lgr 11 står att: “undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagslivet och studier och kunskap om hur man söker och värderar information från olika källor”

Syfte:

 •    Att kunna bestämma källors grad av tillförlitlighet
 •    Att veta vilka faktorer som påverkar en källas tillförlitlighet
 •    Att på effektivt sätt kunna söka information på Internet
 •    Att kunna sammanställa en text

MÅL:     

    Att kunna söka, välja ut och sammanställa information samt kritiskt granska den. (sv8/sva 7)

Innehåll:   

 • Genomgångar
 • Begrepp
 • Filmer
 • Övningar
 • Kahoot

Examinationsuppgift:

Att sammanställa texter, kunna föra ett resonemang om texternas trovärdighet på ett källkritiskt sätt samt visa att du har tagit till dig begrepp du har stött på under kursens gång.  Du visar dina kunskaper på skriftligt prov v 45

Tidsplan:       

v 4o.  Information om kursen, se filmen” Är det sant” och “Hantera information”vad är en källa, hur söker man information        

v 41  Rep, att hitta rätt fakta, se filmen, arbeta med övning 2    

v 42 Fortsätta källhänvisning och källkritik + skolbio          

v 43 Hur man sammanfattar, att resonera kring källors tillförlitlighet.

v 45  Repetera/kahoot.  Examination två lektioner: onsdag, torsdag

 

Lektionsplanering med övningar och länkar finner du i classroom.

 

Uppgifter

 • Examinationsuppgift: Att sammanställa information och resonera källkritiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska - åk 9 (Kalle)

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Har arbetat med
E
C
A
Skriva - textkvalietet
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Hantera information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: