Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tour the States!

Skapad 2020-10-20 08:20 i Wieselgrensskolan Helsingborg
En uppgift lånad från lektionsbanken.se
Grundskola 7 – 9 Engelska
Now you will take part ofa a journey through the United States!

Innehåll

Syfte

Att bekanta sig med och lära sig mer om Nordamerika.

Mål

Eleverna ska skriva en reseskildring. Instruktioner, källor och exempel presenteras nedan. Uppgiften är både styrd och fri. Eleverna kan ta ut svängarna inom givna ramar.

Uppgiften – instruktioner till eleverna

Hi there guys. I know you are travelling in North America right now when studying geography. We are traveling to the same country in English with other topics and another language of course. You can also use your information that you have already (via geography-work).

Uppgifter

 • USA trip

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska skriftlig förmåga

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Begriplighet och tydlighet
Du formulerar dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du formulerar dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt.
Struktur
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har viss struktur med inledning och avslutning.
Texten har klar struktur med inledning, innehåll och avslutning.
Grammatik
.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär och idiomatik
Du använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Du använder ett varierat ordförråd, anpassat till uppgiften.
Du använder ett avancerat och varierat ordförråd, med idiomatiska uttryck, som passar uppgiften.
Stavning och interpunktion
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen. Du följer huvudsakligen skrivreglerna
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen. Du följer med få undantag skrivreglerna.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel. Du följer skrivreglerna.
Anpassning till syfte och situation
Du uttrycker dig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du uttrycker dig med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: