Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandslottet Undervisningstillfälle MIC lär och känna bokstäver

Skapad 2020-10-20 08:40 i 093111 Förskolan Svea Stockholm Norrmalm
Förskola
lära och känna din bokstav

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lära och känna sin bokstav

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 ljuda sitt bokstav, skapa intresse för sitt bokstav, visuellt känna igen sin bokstav.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

språk och kommunikation : visuellt, auditiv, skrift

skapande förmåga

 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

måla sitt bokstav

lyssna på bokstavs ljud : bland annat via Applikationen Osmo

 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Vilken bokstav är din?

kan du hitta din bokstav?

hur låter din bokstav?

 

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

vi tror vi kommer väcka intresse och nyfikenhet, visa utav barnen kommer kunna lära känna igen sin bokstav

 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 vi tänker: att genom att använda oss av material och aktiviteter som vi vet att de är intresserade av(måla, osmo) så kommer de att lära sig/skapa intresse för bokstäver.

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: