👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattelek

Skapad 2020-10-20 08:48 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Eleverna ska efter sina förutsättningar kunna använda sitt matematiska tänkande i olika situationer och ges förutsättningar att i samspel med andra kommunicera om matematik.
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Matematik hittar vi överallt!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Eleverna ska ges möjlighet att upptäcka matematiken under skoldagen på ett lekfullt sätt.

De ska ges möjligheter att lära sig och förstå grundläggande matematiska begrepp utifrån sina förutsättningar och i samspel med andra kommunicera matematik.

Genom att bli medveten och ha kunskap skapas större möjligheter för delaktighet, självständighet och därmed bättre livskvalitet.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att arbeta med följande innehåll:

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi lyfter fram och synliggör matematiken i alla ämnesområden under hela skoldagen både inne och utomhus. Vi är lyhörda för vad eleverna själva tar upp och pratar om och använder oss av det i undervisningen. Vi sätter ord på olika matematiska begrepp. Vi arbetar i helklass, mindre grupper eller enskilt.

 

 • Konkret material för att öka förståelsen

 • Antalsuppfattning:  t.ex hämta ett visst antal föremål, hur många böcker har vi lånat, hur många är vi i klassen, hur många är borta.

 • Genom samlingen där vi bl.a. använder oss av almanackan, månadsburkar, ramsräknar, konkret addition och subtraktion, tid och klockan

 • I olika lekar och aktiviteter för vi in matematiken genom bla matematiska instruktioner.

 • Leker både inne och ute där vi för in matematiska begrepp
 • Enkel statistik med stapeldiagram
 • Tipsrundor i närmiljön med olika teman att känna igen geometriska former, tal och siffror t.ex. Även olika matteuppgifter i parken och dess grönområden

 • Eleverna använder sig av olika matematiska appar på iPad, programmering av Blue Bot (vår lilla robot)

 • Bygga mönster av olika material

 • Källsortering av matavfall, plast, glas, kartong, metall och papper
 • Jämför och sorterar olika material
 • På hemkunskapen följer eleverna enklare bildrecept och använder olika måttsatser

 

 

 

Målet för temat är kopplade till läroplansmålen nedan.

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Här kopplar du kunskapskraven från läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  7-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  7-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  7-9
 • Några vardagliga föremål som styrs av datorer och program. Hur programmering används för att styra föremål, till exempel rörelse.
  VEU  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven deltar i undersökningar av hur några tekniska föremål används och fungerar och i kommunikation om hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9
 • Eleven kan ramsräkna, läsa och ordna tal inom heltalsområdet och lösa matematiska uppgifter med betydelse för eleven.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Dessutom jämför eleven några olika sträckor, massor och volymer och sorterar sedlar och mynt efter värde.
  VEU   9
 • Eleven jämför och beskriver hur några vardagliga tekniska föremål används och fungerar och ger exempel på hur redskap och teknisk utrustning kan användas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  VEU   9