Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinning år 5

Skapad 2020-10-20 08:54 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Uppfinning. Arbetsprocessen från problem till färdig skissad produkt.
Grundskola 5 – 6 Teknik Svenska
Du ska få arbeta som uppfinnare! Fundera på vad du skulle vilja uppfinna, kanske är det något som du har saknat och skulle vilja att det fanns. Låt fantasin flöda. Det finns inga fel, bara kreativa lösningar. Under arbetets gång ska du även dokumentera hur du tänker när du uppfinner och formar din "pryl".

Innehåll

Du ska under 5 veckor arbeta som uppfinnare.

I 6 olika steg ska du dokumentera hur du arbetar och hur du tänker när du skapar din produkt. 

i det 7 steget ska du skriva en utvärdering utifrån din dokumentation. 

Muntlig redovisning som avslutning av arbetsområdet. 

 

Arbetssätt

Genomgång 

Undervisningsfilm

Lektion

Diskussion

Dokumentation 

Söka information i din vardag och på nätet med hjälp av din Chromebook. 

 

Elevinflytande

Hur du planerar din arbetsprocess och hur du disponerar din tid i arbetet. Välja dag att redovisa och hur du framför din redovisning. 

 

Bedömning

Du kommer att få visa din kunskap genom ditt arbete på lektioner, hur ditt arbete fortlöper och hur du dokumenterar.

Jag kommer att bedöma din text, ditt innehåll, hur du har disponerat texten, din arbetsprocess, din utvärdering och din dokumentation. 

Jag kommer att bedöma din redovisning.  

Jag kommer att bedöma hur du använder dig av begrepp tillhörande ämnet muntligt och i din dokumentation.

Jag kommer även att bedöma hur du ger respons till kamrater på deras uppfinningar. 

 

Dokumentation

Jag kommer fortlöpande att dokumentera vid lektioner och vid din presentation.

Uppgifter

  • Uppfinning

Matriser

Sv Tk
Bedömningsmatris i teknik åk 4-6 Sinntorpsskolan

Har arbetat med
Uppfinning under veckorna v 45-50 2020
Tekniska lösningar
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamåls-enlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktions-arbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknikutveckling & drivkrafter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid.
Konsekvenser
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: