👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, proportionalitet, koordinatsystem E-nivå

Skapad 2020-10-20 09:03 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 6 Matematik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bråk, proportionalitet, koordinatsystem E-nivå

Når delar av målet
Når målet
1E. Problemlösning - proportionalitet
Jag löser problemet med proportionalitet. Ex Två kilo potatis kostar 30 kr. Hur mycket kostar 6 kilo potatis?
2E. Problemlösning - proportionalitet
Jag löser problemet med proportionalitet. Ex Hur mycket kostar 4 kg gurka om gurkan kostar 35 kr/kilo?
3E. Läser och tolkar enkla proportionella samband från grafer.
Jag har ett koordinatsystem som innehåller en graf. Här läser jag av grafen och svarar på frågorna: Hur mycket kostar 2 kg äpplen?...
4E. Redovisar olika uttryck med bilder. Omvandla från bråkform till blandad form.
Jag ser bilder med bråk och där jag ska ange hur stor del som är färgad. Därefter ska jag skriva i blandad form.
5E. Omvandla bråk från bråkform till blandad form. Addera, subtrahera bråk med samma nämnare.Ny aspekt
Jag omvandlar från bråkform till blandad form och beräknar tal med addition och subtraktion. Ex. 3/8 + 3/8 + 3/8 3 1/4 - 2 3/4
6E. Förlänga bråk
Jag förlänger bråken med tre. Ex. 2/3, 7/8 och 3/9
7E. Förlänga bråkens nämnare.
Jag förlänger bråken så att nämnaren blir 24. Ex 3/4, 2/3 och 5/8
8E. Förlänga bråken - samma nämnare. Storleksordna.
Jag förlänger bråken 1/3 och 2/9 och sedan ringar in vilket som är störst.
9E. Förkorta/förlänga bråk. Skriva i enklaste form.
Jag förkortar/förlänger bråken och beräknar 2/5 + 7/10. Jag skriver i enklaste form.
10E. Omvandla från bråkform till blandad form.
Jag omvandlar 11/5, 13/3 och 24/7 till blandad form
11E. Omvandla från blandad form till bråkform.
Jag omvandlar 3 3/4, 4 3/8 och 5 5/6 till bråkform.
12E. Beräkna bråk med problemlösning.
Jag beräknar hur stor del av en liter är två deciliter.
13E. Beräkna bråk med problemlösning.
Jag beräknar bråk med problemlösning. Ex. J har en 10-litershink. Hon köper först 3 3/4 liter hallon från en handlare och sedan 4 3/5 liter från en annan handlare. Hur mycket mer hallon ryms det i hinken?