Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ideologier

Skapad 2020-10-20 09:22 i Testskola - fortbildning Östhammar
Arbetsområdet tar upp de vanligaste ideologierna, hur de utvecklats i Sverige samt hur våra riksdagspartier kan delas in efter dem.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur tycker du att samhället ska fungera? Ska kvinnor och män ha lika lön för lika arbete? Ska staten ge bidrag till de som inte har jobb? Ska skolan vara obligatorisk för alla barn? Ska staten blanda sig i om individer använder droger eller inte? Vad man svarar på dessa frågor beror på vilken ideologi man utgår ifrån, vilka "glasögon" man har på sig när man tittar på hur samhället bör fungera. Politiska ideologier är samlingar av idéer om hur samhället ska styras och organiseras.

Innehåll

Vad handlar arbetsområdet om?

 • Vad de vanligaste ideologierna innebär,
 • Hur ideologierna har utvecklats i Sverige,
 • Hur de svenska politiska partierna grundar sig i ideologier. 

Hur kommer vi att arbeta? 

 • Genomgångar 
 • Faktafilmer
 • Diskussioner och övningar i klassrummet

Hur redovisar vi kunskaper?

 • Kunskapskontroll om ideologier
 • I samtal och diskussioner

Material

PPT om ideologiernas bakgrund + viktigaste frågor

Filmer om ideologiernas framväxt via NE.se (Logga in för att komma åt NE Play.)

Kort sammanfattning finns här.

SO-rummet om politiska ideologier. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap - ideologier

Ännu ej tillräckliga kunskaper & förmågor
Tillräckliga kunskaper & förmågor
Goda kunskaper & förmågor
Mycket goda kunskaper & förmågor
Begrepp och modeller
Hur väl du använder dig av begrepp och ideologierna.
 • Sh  E 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Hur väl insatt du blir i samhällsfrågor utifrån olika ideologiers perspektiv - tex: hur skulle en feminist argumentera kring vissa samhällsfrågor
 • Sh  E 9
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera och argumentera
Hur väl du kan värdera olika ideologier och använda dem i relation till dig själv i olika samhällsfrågor
 • Sh  E 9
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Samhällsstrukturer
Hur väl du har kunskaper om ideologier.
 • Sh  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: