Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

South Africa

Skapad 2020-10-20 09:24 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Engelska
Under ett antal veckor kommer vi att jobba med Sydafrika. I detta avsnitt kommer en hel del kommer att handla om apartheidsystemet och Nelson Mandela, men vi kommer även beröra andra aspekter av detta spännande land.

Innehåll

  South Africa 

                                                                        v. 41 - 46 

                                              LPP, årskurs 9 – Rålambshovsskolan  

Under ett antal veckor kommer vi att jobba med Sydafrika. I detta avsnitt kommer en hel del kommer att handla om apartheidsystemet och Nelson Mandela, men vi kommer även beröra andra aspekter av detta spännande land. 

Ur det centrala innehållet: 

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används 

Talad engelska med viss regional och social färgning. 

 

Långsiktiga mål 

Eleven ska utveckla sin förmåga att 

 

·              förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

·              formulera sig och kommunicera i tal och skrift , 

·              använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

·              anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

·              reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

 

Mål för arbetsområdet 
 
Ni ska bli bättre på att: 

·       förstå talad engelska i olika genrer som t ex nyhetsprogram, tidningstexter och faktaprogram 

·       använda sig av och välja olika texter och talat språk från olika medier i sina egna arbeten och när man kommunicerar med andra 

·       skriva och tala i olika sammanhang 

 

Arbetssätt 
 
Så här jobbar vi under lektionerna: 

·       Läsa om, lyssna på olika typer av texter som handlar om Sydafrika och diskutera dessa. Vi utgår ifrån och jobbar mycket med filmen Mandela – vägen till frihet 

·       Skriva texter om relaterade  ämnen 

·       Genomgångar och övningar i grammatik 

 

Ungefärlig veckoplan 

v. 41 

Introduktion till avsnittet 

Film: Nelson Mandelas – vägen till frihet(Finns på SLI) 

Diskutera frågor till filmen i grupp

 

v. 42 

Film: Nelson Mandela – vägen till frihet 

Diskutera frågor till filmen i grupp

Göra Mindmap inför uppsats om en scen ur filmen.

Vi börjar öva inför de muntliga nationella proven i v. 45 

 

v. 43 

Video: Trevor Noah on Mandela / visits Soweto. (youtube)

Fortsatt skrivande på uppsatser.

Fortsatta övningar inför de muntliga nationella proven. 

 

v. 45 

Diskussion kring samtida Sydafrika.

South african English.

Bli klar med uppsatsen om en scen ur filmen.

Muntliga NP i engelska. 

 

v. 46 

Förberedelse inför läs och lyssna – prov.

Prov i engelska. 

 

 

Bedömningsmatris – South Africa 

 

E 

C 

A 

Hörförståelse 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.  

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.  

 

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.  

 

Läsförståelse 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga i lättillgängliga texter i olika genrer.  

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.  

 

Eleven kan förstå såväl helhet som i lättillgängliga texter i olika genrer.  

 

Skriftlig produktion 

I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande

 
 
 
 
 

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.  

Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.  

 

I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation

 

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.  

 

Eleven kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen 

I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.  

 

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.  

Eleven kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.  

Tala 

I muntliga framställningar i olika sammanhang kan eleven formulera sig  enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. 

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem  i och förbättrar interaktionen. 

I muntliga framställningar i olika sammanhang kan eleven formulera sig  relativt varierat, relativt tydligt  och relativt sammanhängande. 

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem  i och förbättrar interaktionen. 

I muntliga framställningar i olika sammanhang kan eleven formulera sig  relativt varierat, tydligt  och sammanhängande. 

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem  i och förbättrar interaktionen. 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: