👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-10-20 09:36 i Bobergsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska
Vi arbetar med argumenterande text. Vi lär oss hur argumenterande texter är uppbyggda, vilka delar de brukar bestå av.

Innehåll

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är slut ska du:

 • Kunna berätta om de språkliga drag en argumenterande text har.
 • Skriva och organisera en argumenterande text.

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med texter tillsammans för att lära oss om argumenterande texters struktur.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska.
Du kommer att få skriva egen argumenterande text.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

E
C
A
Struktur
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet. Din text har en enkel röd tråd. Du behöver träna mer på att skriva en sammanhängande text. Du visar att du försöker dela in texten i stycken.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra. Din text har en tydlig röd tråd. Du visar att du kan dela in din text i stycken bra.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet mycket bra. Din text har en tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa. Du visar att du kan dela in din text i stycken mycket bra.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt med ett eller flera exempel.
Argument
Du har presenterat dina argument i din text men du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har presenterat argument i din text och du visar att du kan förklara dem kortfattat med något exempel.
Du har förklarat och underbyggt argumenten tydligt i din text. Du har med något motargument samt besvarar detta.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Du har med en avslutning som tydligt sammanfattar din text.
Sambandsord
ex. därför att, eftersom, tack vare att, på grund av att, för att
Du har med något enstaka sambandsord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med några passande sambandsord i din text.
Du har med flera passande sambandsord i din text. Du visar säkerhet i att använda dem.
Skivregler
Du använder skiljetecken på ett osäkert sätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text. Det finns lite variation i ditt språk.
Du använder skiljetecken med viss säkerhet. De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten. Du försöker variera språket.
Du använder skiljetecken på ett säkert sätt. Du visar att du är säker på din stavning. Du varierar språket på ett säkert sätt.
Språkliga knep
- känsloladdat språk - upprepningar - retoriska frågor - överdrifter - grupper om tre - statistik och siffror
Du har använt dig av något enstaka knep.
Du har använt dig av flera knep.
Du har använt dig av de flesta knepen med stor säkerhet.