👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA OMVÄRLD Södra Bredäng

Skapad 2020-10-20 09:41 i 243391 Förskolan Bredängs Allé 46 Stockholm Skärholmen
Förskola
Projektplanering förskolan Bredängsallé 46 avdelning Solen Tema omvärld Projekt rullar fordonet?

Innehåll

Planeringen ska utgå från den analys som har gjorts av observationsunderlaget (trespaltsdokumentationer, filmer, bilder och anteckningar). Planeringen ska innehålla konkreta exempel på målstyrda processer som vi vill hamna i tillsammans med barnen.

 

VAD? - vad ska barnen lära sig, klara av, förstå?

 

Vi har observerat att barnen visar stort intresse för fordon, samt att rulla föremål. Vi tänker att det är det vårt projekt utgår från.  

Vi vill att barnen ska få en förståelse för vad som rullar. 

Vi vill öka kunskapen kring vad ordet rulla betyder. 

Vi vill tillsammans med barnen utforska vad det finns för fordon i vår omedelbara omvärld. 

 

 

VARFÖR? - vilket syfte har ni med undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

 

Syftet med undervisningen är att barnen under projektets gång ska få ta del av alla läroplanens mål, men vi kommer just nu att fokusera extra på: 

  • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära" 

 

  • "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,  uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika  sammanhang och med skilda syften" 

 

Vi väljer att utgå från ett sociokulturellt perspektiv där vi ser att barnen lär sig nya kunskaper i samspel med varandra.

 

Vi väljer även att ta inspiration från boken: Bockarna Bruse i förskolan: att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation. Författare: Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund

 

HUR? - hur ska undervisningen genomföras? På vilka sätt ska barnen lära sig det ni avser?

 

Vi kommer att bedriva vår undervisning med hjälp av målstyrda processer där vi planerar genomför och reflekterar över undervisningen. Vi kommer också att ta tillvara på spontana aktiviteter, samt följa och dokumentera barnens intressen under projektet. 

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

 

Maria ansvarar för att undervisningen planeras, utvärderas och följs upp. 

Hoda och Maria ansvarar för att dokumentera samt genomföra undervisning. 

 

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

 

Vi har valt att arbeta extra mycket med TAKK då vi tänker att det hjälper barn i sin språkutveckling. Vi har flera barn på avdelningen med annat modersmål än Svenska samt barn som behöver extra stöd, vilka vi också tänker kommer gynnas av att vi stöttar språket med tecken. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18