Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbeta rätt med din kropp - Träningslära - Årskurs 8 - HT20

Skapad 2020-10-20 09:55 i Palmbladsskolan Uppsala
Teori uppgift om hur man arbetar rätt med sin kropp
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Konditionsträning och styrketräningar är i dag två vanliga typer av fysisk aktivitet som många håller på med, både som träningsform men också i samband med lagsporter och idrotter. Att börja på gym eller att vara med i ett lopp är allt mer förekommande. Under det här arbetsområdet kommer vi både få prova på olika former av träning som är kopplade till styrka och kondition, samt lära oss hur vi arbetar rätt med vår kropp.

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

I denna uppgift ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

       planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

       Samtala om hälsa och effekter av träning.

        förebygga skador vid fysisk aktivitet.

2. Undervisningens innehåll 

Du kommer att få möjlighet att lära dig mer om styrke- och konditionsträning samt vad det för med sig för positiva effekter på dig och din kropp. Det gör du genom att aktivt delta på teoretiska och praktiska moment under idrottslektionerna. Du kommer under dina idrottslektioner att få testa på olika styrke- och konditionsövningar. Under lektionerna kan du fundera över hur de olika övningarna påverkar din kropp och vad du klarar av idag. Lektionerna ska även vara en inspirationskälla och hjälpa dig att få tips på hur du kan lägga upp det träningspass som du själv ska planera, genomföra och utvärdera.

Upplägget är att du som elev kommer att få konstruera ett eget träningspass som bygger på styrka och kondition. Du kommer att få planera det utifrån en uppvärmning, huvudmoment och en avslutning och du kommer praktiskt att få genomföra detta på en idrottslektion.

Planeringen av ditt träningspass genomförs skriftligt utifrån en mall som lämnas in till läraren innan det planerade passet genomförs. Det andra delen är att skriva en text utifrån några frågor som handlar om effekter av träningsformer som styrka och kondition, risker och hur man förebygger risker med träningsformerna och reflektion av ditt träningspass. Materialet finns bifogat i denna planering.

Texten och planeringsmallen lämnas in skriftligt till din idrottslärare, och ditt pass genomförs praktiskt på given idrottslektion (se planeringen nedan).

v.43

Måndag, lektion 1 (Introduktion, Teori- kapitel 4 styrketräning) Uppgifter: 1,2, 3, 4, 5

Fredag, lektion 2, (cirkelträning med kroppsvikt)

v.45

Måndag, lektion 3 (Teori – Kapitel 5, förebygga skador) Uppgifter: 1, 2, 3, 4 + Reflektionsuppgift + B (Planera ”Mitt träningspass”)

Fredag, lektion 4 (Cirkelträning, yttre belastning)

v.46

Måndag, lektion 5 (gymintroduktion)

Fredag, lektion 6 (tabata/konditionslek)

v.47

Måndag, lektion 7 (tabata/konditionslek)

Fredag, lektion 8 (Mitt passpraktisk redovisning)

v.48

Måndag, lektion 9 (teoretiskt arbete/inlämning ”Mitt träningspass”)

Fredag, Lek & Spel

v.49

Måndag, Simning och livräddning

 

Fredag, Lek & Spel

 

3. Bedömningsuppgifter

 

 Bifogas i "Uppgifter". 

  

 

Uppgifter

 • Träningslära - Arbeta rätt med din kropp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9

Matriser

Idh
Kunskapskrav - Idrott & Hälsa (Årskurs 7-9)

F (insats krävs)
E
C
A
Delta
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Mål & plan för träning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga skador
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: