👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset åk 4 HT20

Skapad 2020-10-20 10:00 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
I den här skrivuppgiften kommer du att skriva en berättelse efter en viss struktur. Du kommer att skriva om personer som bor i ett hus och vad som händer dem. Med målande beskrivningar kommer du att skriva en levande berättelse.

Innehåll

Lärandemål

I den här uppgiften ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • skriva berättelse med en struktur

 • beskriva personer, miljöer, händelser med målande beskrivningar.

 • skriva gestaltande beskrivningar

 • använda grundläggande regler för skiljetecken:  . ? ! -

 • använda sambandsord

 • ge respons till en kamrat och ta emot.

 • utvärdera och ge en bedömning till din egen berättelse.

 • kombinera text och bild

 

Långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att:

 

 • formulera sig i tal och skrift, skapa och bearbeta texter

 • uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

 • anpassa språket efter syften mottagare och sammanhang

 • följa språkliga normer

 

Undervisningen

Du kommer att få vissa givna förutsättningar för att skriva om huset,

människorna som bor där och vad som ska hända. Till varje kapitel ritar du

en bild.

 

Bedömning

Din berättelse/text

Kamratrespons

Din egen utvärdering

 

Matriser

Sv
åk 4 "Huset" HT20

Berättande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Dialog
Du har inga dialoger i din text, utan skriver t.ex. När Kalle kom hem sa han att han skulle…
Du blandar sättet att markera dialoger på i din text
Du använder antingen talstreck eller anföringstecken för att markera en dialog.
Miljö och person beskrivningar
Din text saknar miljö-och/eller personbeskrivningar.
Du har få miljö- och personbeskrivningar med i din text.
Du har målande person- och miljöbeskrivningar som fångar stämningen i texten.
Instruktioner
Du har inte följt instruktionerna alls.
Du har delvis följt instruktionerna.
Du har följt instruktionerna
Bearbetning
Du har inte bearbetat din text, utan skrivit den direkt
Du har ändrat lite på din text efter råd från andra
Du har ändrat din text efter eget huvud och andras råd.

Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Röd tråd
Texten saknar en ”röd tråd”. Du hoppar fritt mellan olika saker.
Din text har ett försök till ”röd tråd”, men det finns brister. Din tankegång går att urskilja.
Din text har en ”röd tråd” från början till slut. Det ena länkar naturligt till det andra
Stycken
Din text saknar stycken.
Styckeindelning förekommer
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Disposition
Texten är rörig. Du har ingen tydlig början, handling och slut.
Du har obalans mellan början – handling – slut.
Du har balans mellan början – handling - slut.

Språk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sambandsord
Du har få eller inga sambandsord. Meningarna staplas på varandra
Du har sambandsord, men variationen är liten. Du har mest använt ord som t.ex. sen, och, men
Du har knutit ihop meningarna med flera olika sambandsord t.ex. eftersom, därför att, eller, alltså, så att.
Meningsbyggnad
Dina meningar börjar och/eller slutar på likartat sätt. Meningarna är korta.
Du har använt dig av både långa och korta meningar.
Du har använt dig av långa och korta meningar,samt bisatser
Talspråk/skriftspråk
Ord från talspråket förekommer ofta.
Inslag av talspråk förekommer.
Ord från talspråket är sällsynta. Talspråk förekommer i rätt sammanhang.

Skrivregler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skiljetecken
Du glömmer ofta bort att sätta ut stor bokstav och punkt, frågetecken och utropstecken.
Du använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du använder oftast liten och stor bokstav korrekt.
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder liten och stor bokstav korrekt.
Tempus
Du har blandat tidsformerna huller om buller.
Du har några fel i tidsformerna, men det stör inte förståelsen.
Du har rätt tidsform hela vägen.
Stavning
Du gör vissa återkommande stavfel, men stavar de flesta ord korrekt.
Du stavar oftast korrekt.
Du stavar korrekt.