👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet - Musikinstrument

Skapad 2020-10-20 10:01 i Slottsjordsskolan grs 1-3 Halmstad
Arbete med musik- och rytminstrument för att göra eleverna mer delaktiga och stärka tilltron till sin egen förmåga.
Grundsärskola F – 3 Estetisk verksamhet
Jag jobbar med sång, musik och olika instrument.

Innehåll

Syfte:

Jag utvecklar min förmåga att välja och använda olika instrument och att skapa genom musik.

 

Mål:

Jag väljer instrument som jag vill spela på.

 

Innehåll:

 • Vi spelar och sjunger tillsammans på samlingar och musiklektioner.

 • Vi tittar på film och lyssnar på musik.

 • Jag får välja på olika instrument.

 

 

 

Bedömning:

Jag visar intresse

Jag deltar

Jag medverkar/bidrar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Verktyg, redskap och instrument som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-3
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
  ES  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-3