👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn i alla länder

Skapad 2020-10-20 10:09 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 1 Musik Bild SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Hur har barn det i andra länder jämfört med oss? Vad är FN och barnkonventionen? Varför firar vi FN-dagen? Detta ska vi lära oss om tillsammans!

Innehåll

Mål

Att kunna:

 • namnge världsdelarna.
 • berätta om vad FN gör
 • berätta om några mänskliga rättigheter.
 • berätta om vad barnkonventionen är, och kunna ge exempel på hur barns rättigheter kan se ut både hemma och i skolan
 • jämföra hur barn i andra länder har det med hur du har det
 • beskriva varför människor flyttar samt ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer

 

Innehåll

Exempel på saker du kommer att få arbeta med och träna på:

 • världsdelarnas namn och plats
 • vilka länder som finns representerade i klassen och måla dessa länders flaggor
 • FNs historia och vad FN gör
 • de mänskliga rättigheterna
 • barnkonventionens historia och några artiklar ur barnkonventionen
 • likheter och olikheter mellan dig och barn i andra länder, kopplat till barnkonventionen
 • varför människor flyttar och hur det är att flytta
 • lyssna på och sjunga sånger kopplat till arbetsområdet
 • rita och måla bilder kopplat till FN och barns rättigheter

 

Arbetssätt

Vi ska:

 • samtala och diskutera
 • läsa texter tillsammans
 • skriva gemensamma texter
 • se filmer om FN, barns rättigheter och om barn i andra länder
 • måla bilder och sjunga sånger

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • namnge världsdelarna.
 • beskriva vad FN gör
 • beskriva några mänskliga rättigheter.
 • beskriva vad barnkonventionen är och ge exempel på hur barns rättigheter kan se ut både hemma och i skolan
 • jämföra hur barn i andra länder har det med hur du har det
 • beskriva varför människor flyttar samt ge exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer
 • delta i sång- och bildaktiviteter med anknytning till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3