Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen 8AE Ht20

Skapad 2020-10-20 10:32 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
Vi läser boken Det finns inga skridskor i öknen. Vi pratar om boken och svarar på frågor. Arbetsområdet avslutas med en skrivuppgift om boken.

Innehåll

Arbetssätt:

  • Läsa högt tillsammans i klassen
  • Prata om boken
  • Svara på frågor om boken

 

  • Frågorna om boken
  • Högläsning
  • Skrivuppgift- Sammanfattning
  • Författarporträtt

 

Matriser

SvA
Det finns inga skridskor i öknen

Uppnår inte grundläggande förmågor
E
C
A
LÄSA MED FLYT
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSFÖRSTÅELSE
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Eleven kan göra enkla sammanfattning av bokens innehåll och kommentera centrala delar och visar därmed grundläggande läsförståelse.
Eleven kan göra utvecklade sammanfattning av bokens innehåll och kommentera centrala delar och visar därmed god läsförståelse.
Eleven kan göra välutvecklade sammanfattning av bokens innehåll och kommentera centrala delar och visar därmed mycket god läsförståelse.
SKRIVA TEXTER
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, enkel textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, enkel textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SAMTALA OCH DISKUTERA
Sv 11 SvA 12
Når inte kunskapskravet i detta arbetsområde.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: