Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov - reaktionshastighet och kemisk jämvikt

Skapad 2020-10-20 11:01 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Kemi
Bedömningsmatris för prov inom reaktionshastighet och kemisk jämvikt

Matriser

Kem
Prov - reaktionshastighet och kemisk jämvikt

Ej uppnådd
Ok kvalitet
Bra kvalitet
Högre kvalitet
Reaktionshastighet
Eleven nämner och förklarar olika faktorer som inverkar på reaktionshastigheten kort Eleven kan genomföra enkla redogörelser för entalpiförändringar hos en reaktion
Eleven nämner och förklarar faktorer som inverkar på reaktionshastigheten. Eleven kan redogöra för entalpiförändringar hos en reaktion
Eleven nämner och förklarar korrekt och utförligt de faktorer som inverkar på reaktionshastigheten. Eleven kan redogöra entalpiförändringar hos en reaktion
Kemisk jämvikt beräkningar
Eleven kan föra enkla resonemang om förskjutning av kemisk jämvikt. Eleven kan teckna jämviktsuttryck samt beräkna jämviktskonstanten för problem av enklare karaktär.
Eleven kan föra korrekta resonemang om förskjutning av kemisk jämvikt Eleven kan teckna och beräkna jämviktskonstanten, dessutom beräkna en reaktions Q-värde samt förklara hur detta värde påverkar reaktionens jämviktsläge.
Eleven kan föra korrekta resonemang om förskjutning av kemisk jämvikt samt motivera dem med hjälp av La Chatiliers proncip. Eleven kan teckna och beräkna en reaktions k och q-värde. Dessutom lösa jämviktsproblem av mer avancerad karaktär.
Syra/bas-jämvikter
Eleven kan med hjälp av syra/bas-konstanter avgöra ens syra/bas styrka. Eleven kan definera skillnaden mellan stark respektive svag syra. Eleven kan även teckna uttrycket för syra/bas-konstanten.
Eleven kan teckna jämviktsuttrycket för syra/bas-jämvikter samt påbörja beräkningar av Ka/Kb
Eleven kan utföra beräkningar av syra/bas-konstanter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: