👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska Genau In Klasse 8

Skapad 2020-10-20 11:10 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
"In Klasse 8" Du får presentera dig själv och andra. Berätta om vad som är viktigt för dig. Lära dig lite om Tysklands förbundsländer. Lyssna på tysk pop-musik.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
In Klasse 8 Berätta om vad som är viktigt för dig. Lära dig lite om Tysklands förbundsländer. Lyssna på tysk pop-musik.

Innehåll

In Klasse 8

Vi kommer att läsa och samtala om hur människor lever i målspråkets länder.

(ur Centralt innehåll Moderna Språk)

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Utveckla din förmåga att förstå talat och skrivet språk och att formulera dig och samspela med andra i tal och skrift.

Utveckla dina kunskaper om och din förståelse för olika sociala och kulturella företeelser i områden där språket används.

(ur syfte Moderna Språk)

Undervisningens innehåll

Vi arbetar med olika texter övningar
Tränar ord och fraser
Arbetar med dialoger
Lyssnar på musik
Lär oss om de tyska förbundsländerna
Lyssnar på en flicka som berättar om sitt liv i Frankfurt
Lär oss att använda substantiv i plural och uttrycket "es gibt"=det finns


 

 

 

 

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Du förväntas kunna:
-använda ord och fraser som hör till området
-framföra  dialoger
-använda pluralformer
-använda uttrycket "es gibt" + ackusativ

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Din förmåga att.

-förstå talad tyska(enkel och tydlig)
-använda ord och uttryck som hör till området
-framföra dialoger
-förstå en text 
-använda pluralformer
-använda uttrycket "es gibt" + ackusativ

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kopia av MODERNA SPRÅK, språkval kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.