Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen och vi

Skapad 2020-10-20 11:21 i Maria Parkskolan Helsingborg
Ett arbete om levnadsvillkor, resurser och hållbar utveckling runt om i världen.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
Vissa områden på jorden är tätt befolkade, medan andra är nästan folktomma. Varför är det så? Hur många får egentligen plats på jorden och hur ska vi få mat och vatten att räcka till alla? Vilka är jordens viktigaste naturresurser? Vad menas med att vi människor sätter ekologiska avtryck? Vad kan vi tillsammans göra för att bättre ta hand om jordens resurser?

Innehåll

Varför ska vi arbeta med det här?

Genom undervisningen utvecklar du kunskaper om geografiska förhållanden. Du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Det här kommer du att få undervisning om:

Geografi/Samhällskunskap

Livsmiljöer

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar.
 • Fördelningen av världens befolkning, orsaker till fördelningen samt konsekvenser av denna.
 • Hur vi människor genom hållbar utveckling kan påverka världens natur- och kulturlandskap
 • Levnadsförhållanden i olika länder.
 • I-länder och U-länder.


Geografins metoder

 • Kartan, topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, t. ex. olika tillgång på utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling

 

Det här ska du lära dig:

  att beskriva var i världen människor bor och varför de bor där att förklara varför jordens befolkning ökar, varför fattigdomen minskar      samt konsekvenserna av detta

  att förklara vad som menas med medellivslängd, samt varför läskunnighet och medellivslängd skiftar i olika delar av världen

  att förklara vad migration är och vad den kan bero på

  att förklara vilka olika resurser det finns på jorden och hur vi använder dem

  att se vilka problem som kan uppstå vid utvinning av olika naturresurserna samt vilka lösningar som finns för att utvecklingen ska bli      hållbar

  att beskriva vad hållbar utveckling är och varför det är viktigt

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få:

 • muntliga genomgångar
 • filmer 
 • arbeta i Gleerups digitala läromedel
 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: