👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati i Sverige

Skapad 2020-10-20 11:45 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Hur kan du påverka politiken? Hur fungerar demokratin i Sverige? Vad gör riksdagen?

Innehåll

I följande moment utvecklar du:

- faktakunskaper om hur Sverige styrs

- din förmåga att förklara samband

- din förmåga att använda politiska begrepp

- din argumentationsförmåga

 

Matriser

Sh
Demokrati i Sverige

E
C
A
Faktakunskaper
Om hur olika samhällsstrukturer (sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska) är uppbyggda och fungerar
grundläggande
goda
mycket goda
Samband
Beskriver samband inom och mellan dessa strukturer
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Begrepp
Använder begrepp och modeller
i huvudsak
relativt väl
väl
Resonemang
Om hur individer och samhällen påverkar och påverkas av varandra
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Samband
Beskriver samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Olika perspektiv
Undersöker samhällsfrågor ur olika perspektiv - beskriver samband - med resonemang
- enkla - enkla och till viss del underbyggda
- förhållandevis komplexa - utvecklade och relativt väl underbyggda
- komplexa - välutvecklade och väl underbyggda
Argumentation
- för resonemang - ger underbyggda argument - växlar perspektiv
- enkla - till viss del - i viss utsträckning
- utvecklade - relativt väl - förhållandevis stor utsträckning
- välutvecklade - väl - stor utsträckning
Demokrati
- Faktakunskaper om demokratiska värden och processer - Resonemang om rättigheter/skyldigheter samt för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande
- grundläggande - enkla
- goda - utvecklade
- mycket goda - välutvecklade och nyanserade