👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska planering / Åk 1-3

Skapad 2020-10-20 11:47 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vårt Språk är bäst! Så sött och brett! Det är fri och är lätt! Som är vackert och är värd! Naim Frashëri
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska arbeta på olika sätt under höst terminen för att förstärka dina kurdiska kunskaper nedan finns en beskrivning på detta.

Innehåll

Detta arbetar vi med

 • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på kurdiska
 • Synonymer och motsatser
 • Frukter och grönsaker
 • Natur och vädret
 • Färger
 • Dagar/veckor/månader/årstider
 • Bokstäver/siffror
 • Översättning
 • Sagor/berättelser
 • Årstider
 • Att använda digitala verktyg 
 • Elevens önskemål

Mål

Målet med undervisningen är att stärka elevens kurdiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt.
 • Din förmåga att översätta kurdiska ord till Svenska ord.
 • Din förmåga att lära känna kurdiska bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva kurdiska bokstäver, detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på kurdiska. Vi ska skriva kurdiska ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna. Vi ska klippa och måla kurdiska bokstäver. Vi ska jobba och diskutera i grupp. Vi ska jobba med språk memory på både kurdiska och Svenska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och kurdiska. (Frukter och grönsaker),(natur och vädret). Musik och ramsor på kurdiska om kurdiska alfabetet och dagarna.

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:

Deltar i samtal och diskussioner.
Läser och uttalar kurdiska bokstäver.
Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska få lämna arbetsuppgifter till mig i form av en enkel läxa.

Bedömningen är baserad på ovanstående punkter och jag utgår ifrån bedömningsmatrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Kopia av Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, modersmål

LÄSA OCH SKRIVA

Avstämning:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-3)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser men jag har svårigheter med dubbla albanska bokstäver.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord men jag har svårigheter med dubbla albanska bokstäver.
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-3)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-3)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-3)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter

TALA OCH SAMTALA

Avstämning A-D:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter