Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Byta planet V.T 2020

Skapad 2020-10-20 11:49 i Österfärnebo skola Sandviken
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola F – 6
Byta planet. Vad ska vi ta med oss till den nya?

Innehåll

 Om vi skulle byta planet, vad vill vi ta med oss? Behöver vi allt som vi har nu?

 

Tidsperiod: 2-4 veckor

 

Arbetsområde/syfte: 

 • Vi ska "flytta" till en ny planet - vad ska vi ta med oss?

  Syfte: att kunna diskutera, ställa frågor och samtala om företeelser i världen.

  Demokratiska värderingar och principer i sammanhang är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konsruktivt sätt.

  Ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika valen som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Nulägesbeskrivning:

 • De ska kunna förstå vad som kan ändras av dem själva.

  Hänger inte med i miljötänket. Vad är bra för jorden och vad är inte bra.

Styrdokument, Förmågor och Centralt innehåll (för att förtydliga fritidshemmets läroplansuppdrag)

 • Natur och miljö

Mål

Att de ska kunna tänka efter vilket som är bäst. Om de kan ändra på saker. Förstå hur allt hänger ihop. Ekologiskt eller ej. Kan man odla och äta själv?

Metod

 

Vi ska flytta från en planet till en annan vad måste vi ta med oss? Kan vi avvara något? Vill vi ha med allt till den nya planeten? Gör listor på saker som vi vill ha med. Tittar sedan på små korta faktafilmer och diskuterar runt omkring. Pratar i små grupper. Drama med samma start för alla men hur slutar det? Maten förstörd, ingen el, hur tar vi oss fram.

Planeten ser ut som våran men utan människor. Är alla människor värda lika?

Dokumentation:

 Skriver dagbok varje dag över vad vi gjort under dessa dagar.

Uppföljning/avstämning:

Efter varje arbetspass går vi först igenom vad vi lärt oss innan. Går igenom packlistan, har vi tagit med oss det vi behöver? Tipsfrågor på en Power Point, två och två om vad vi har pratat om. 

 

Utvärdering:

De flesta eller vill fortsätta med samma liv de har nu.

 

Kanske är de för små att kunna tänka på miljön och vad som kan bli bättre. Undantag finns då en vill att inga bilar ska finnas på den nya planeten. 

 

Vi fundera på vad de kan bidra med på den nya planeten. De  flesta vill bli poliser. Varför?

 

En ville bli hästuppfödare, två byggingenjörer, en tjuv, en arkelog/arkitekt.

 

Inga böcker ska tas med undantag av matteböcker? 

ALLA människor fick efter viss tvekan följa med till den nya planeten. En del var läkare, bagare. De skulle bygga fängelse för dem som behövde vara där.

Resultat:

Vi nådde inte fram med budskapet till alla men lyckades få många diskutioner

Analys av resultat:

Kanske det låg på högre kunskapsnivå än vad de kunde ta in? Kanske det behövdes längre tid, mer fakta och mer arbete med händerna?

Nya mål:

Kommer att påpeka det vi har arbetat med när det passar i de olika aktiviterna. Tas upp igen nästa läsår.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: