Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-tema Testa teknik

Skapad 2020-10-20 12:40 i Malmaskolan Flen
NTA-tema i teknik för årskurs 1-3. I Testa teknik ges eleverna möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar i sin närmiljö, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar på liknande problem, men också göra egna konstruktioner.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Temat handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Eleverna får möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar samt att konstruera egna lösningar.

Innehåll

Du ska få lära dig:

- att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar

- att konstruera ett bärhandtag

- om olika enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet

- använda olika tekniska hjälpmedel tex. sax, griptänger, vattenpass.

På vilket sätt? Hur?

Uppdrag 1: Skydda sak och skydda person. I uppdraget ingår undersökningar som handlar om att undersöka och beskriva enkla tekniska lösningar och vanliga material. Eleverna får lära sig ord och begrepp för olika skydd genom att spela memory och para ihop ord med bild. Eleverna får även sortera artefakter i grupper efter egenskaper och beskriva en artefakt så noga att kamraterna kan känna igen den. 

Uppdrag 2: Vi konstruerar skydd. I uppdraget ingår två konstruktionsuppgifter. I den första börjar eleverna med att konstruera ett bärhandtag som sedan testas och utvärderas. Vi diskuterar vilka krav man kan ställa på bärhandtaget. Vi diskuterar kravspecifikation.

Uppdrag 3: Sätta fast och ta loss. I uppdraget ingår sex undersökningar som alla handlar om att fundera över enkla tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet. Eleverna får sortera artefakter i grupper efter likheter och skillnader, hur de används och vilken egenskap som är viktigast. De får också beskriva artefakters egenskaper och fundera på deras ändamålsenlighet.

Uppdrag 4: Lodrätt, vågrätt och vinkelrätt. I uppdraget ingår fem undersökningar som handlar om att använda tekniska hjälpmedel. Dessa är lodlina, 3 olika typer av vattenpass samt en vinkelhake.

Uppdrag 5: Hjälpmedel. I uppdraget ingår fem undersökningar av olika hjälpmedel. Dessa är nålpåträ­dare, saxar, öppnare, griptänger och osthyvlar. Eleverna gör systematiska undersökningar av artefakterna, reflekterar över behovet av hjälpmedel samt resonerar kring lösningarnas för- och nackdelar.

Syfte:

 • Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 

Centralt innehåll:

 • Tekniska lösningar Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tekniska lösningar Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet.

 

Kunskapskrav:

* Eleven kan genomföra mycket enkla teknik- och konstruktionsarbeten.

* Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.

* Eleven kan föra enkla resonemang kring vardagsteknik.

Matriser

Tk
NTA-tema Testa teknik för 3-4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: