👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och arbetsro

Skapad 2020-10-20 12:51 i Moraby förskola Säter
Förskola
Varje barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna sig trygga och känna gemenskap i en miljö som är bra för lek och lärande.

Innehåll

Bakgrund

Morabyförskola är en ganska stor förskola med många barn och pedagoger.  Vi tycker det är viktigt att alla både barn och vuxna känner sig trygga.

Syfte

Alla barn ska känna sig trygga på Morabyförskola.  Barnen på Dungen ska känna empati för och ta hand om varandra.

 

 I och med detta kommer även studiero. Vi ger barnen tid och försöker lära barnen att vi inte behöver stressa.

Genomförande

 • Daglig kommunikation med föräldrarna om hur dagen har varit och även ett positivt bemötande vid lämning
 • samtal med föräldrarna på höst och vår för att få in deras åsikter och förväntningar
 • Föräldrakontakt via unikum med lärloggar och meddelanden. 
 • Vi har liknande rutiner varje dag för att barnen ska känna sig trygga 
 • Vi hjälper varandra i arbetslaget.
 • Barnen har bestämda platser vid lunchen och delvis vid övriga måltider
 • läser böcker som berör ämnet för att skapa en bättre barngrupp
 • löser konflikter och skapa ett bra klimat i gruppen
 • Vi möblerar rummen efter intresse och vad som passar barngruppen
 • Vi kommer att dela upp barnen i grupper för att även kunna medverka i en liten grupp
 • Stötta dem i den lek de själva väljer både inne och ute
 • Vi ger barnen tid
 • Närvarande pedagoger

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • vårdnadshavare ges möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av utbildningen.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18