👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN vecka med Koreahalvön som tema.

Skapad 2020-10-20 13:09 i Kyrkskolan Flen
En temadag om FN och de mänskliga rättigheterna.
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap
Vi uppmärksammar FN-dagen, genom att lära oss mer om Korea halvön och Nord och Sydkorea. Hur har barnen det? Vi jämför barn på Koreahalvön med barn i Sverige.

Innehåll

Uppdrag/att göra.

FN dagen

Vi kommer att ha gemensam genomgång om FN och om UNICEF. Samt se en film om FN och UNICEF.

Ni kommer sedan att läsa och svara på frågor om UNICEF och FN.

Vi kommer sedan titta på lite reportage om hur barn har det i Nord- och Sydkorea och jämföra det med hur barn har det i Sverige. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du

 • Följer med på lektionerna och svarar på frågorna i häftet om FN och UNICEF.
 • Deltaga i diskussionen efter filmerna och FN, UNICEF och barnens situation i Nord- och Sydkorea. 

 

Varför gör vi detta/ syfte

Syftet är att öka kunskaperna om hur FN:s arbete med mänskliga rättigheter i allmänhet och barns rättigheter i synnerhet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6