👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, Hjortronet 20/21

Skapad 2020-10-20 13:23 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi har valt detta område för att vi vill att barnen utvecklar ansvarskänsla, empati och omtanke om andra, öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Innehåll

Normer och värden

Läroplansmål

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

 

Planerade insatser

I vårt arbete har vi extra fokus på att hjälpa varandra, vara en bra kompis och samarbete.

Vi har förändrat miljön på avdelningen för att passa den nya gruppen.

Vi kommer att arbeta mer fördjupande i projekt i två grupper.

Läsa och prata om kompisböckerna som bl. a. handlar om hur man är en bra kompis, samarbete och olika känslor.

Spela upp olika dilemma för barnen.

Vi ger barnen tid där vi tar ett steg tillbaka där de fått möjlighet att bli mer självständiga.

Synliggöra barnkonventionen, att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

 

Metodval

Leken som främsta metod för lärande

Dokumentation som är synlig för barnen

Närvarande, vägledande pedagoger i barnens samspel

Observationer av lek och lärmiljö

Vi ser på varandra och uppmärksammar våra likheter och olikheter

 

Förväntade effekter

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att...

- Erbjuda hjälp

- Be om hjälp

- Bli mer självständiga

- Tro på sig själva och sin kompis

- Stärka gruppen och gemenskapen

- Se olikheter som en tillgång

- Bearbeta konflikter