Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linden Mål och utvecklingsplan Språk 20/21

Skapad 2020-10-20 13:29 i Hökmossens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.

Innehåll

Avdelning

text

Prioriterat mål

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.” (Lpfö 18 sid:7)

Var är vi?/Nuläge

Vi pratar dagligen om alla möjliga saker, just nu om hur man är en bra kompis.

Vi läser dagligen både på vilan och under andra stunder på dagen.

Vi samtalar dagligen vid alla rutinsituationer, såsom påklädning, maten, tvättning mm. 

Vi har möblerat om för att få en lugnare läsvrå.

Vi har börjat arbeta med tema bondgården.

Vart ska vi? 

 

Vi strävar efter att alla barn vågar och vill berätta i samtal och på

tex samling. Vi önskar också att barnen själva ska komma och vilja höra en bok uppläst.

Intresset för böcker och högläsning ökar.

Att barnen får ett större ordförråd.

 

 

Hur gör vi?

Vi pratar och samtalar med barnen dagligen och barnen samtalar med varandra

Vi samtalar kring böcker och introducerar nya böcker med intresse

Vi uppmuntrar alla barn till att vilja och våga samtala både i mindre och större grupper

Vi sjunger och använder rim och ramsor både på samling och vid andra aktiviteter.

Vi fortsätter uppmuntra barnen som visar intresse till att göra egna sagor och berätta på samling.

Vi pratar/leker/sjunger mycket om vad alla bondgårdsdjur heter i familjen, vad de äter, hur de bor osv...

Vi har lånat böcker från biblioteket, vi skapar egna bondgårdar, lekflano med bondgårdsdjur, en lekhörna med bondgårdsdjur.

 

Hur blev det?

- Vad har vi gjort?

- Vad ser vi för mönster/resultat?

- Vad tar vi med oss och utvecklar framåt?

Detta synliggörs i lärloggar och i pedagogernas reflektioner och analyser. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: