👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö - matematik och teknik

Skapad 2020-10-20 13:33 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Eleven ska utveckla förmåga att lösa vardagliga problem med hjälp av teknik och matematik.

Innehåll

Vad?

Eleverna kommer arbeta med problemlösning med hjälp av olika räknesätt. Vi kommer titta närmare på klockan, uttrycken dubbelt och hälften, geometriska former samt tabeller och diagram. 

Varför?

För att ge eleverna möjlighet att lösa enkla matematiska problem som de kan ställas inför i vardagen.

Hur?

Undervisningen kommer ske både enskilt och i grupp.

Hur?

Elevens kunskaper bedöms utifrån kunskapsmålen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 2) Förmåga att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Måttenheter för tid och mätning av tid med olika redskap, till exempel klocka, timer eller timglas.
  NAO  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Problemlösning med de fyra räknesätten. Rimlighetsbedömning, överslagsberäkning, huvudräkning och användande av digital teknik.
  NAO  -
 • Proportionella samband, till exempel dubbelt och hälften.
  NAO  -
 • Geometriska former och begrepp, till exempel cirkel, kvadrat och rektangel.
  NAO  -
 • Tabeller och diagram och hur de kan utläsas och tolkas.
  NAO  -
 • Ekonomiska beräkningar i vardagslivet, till exempel prisjämförelser, budget och uppskattningar av pris.
  NAO  -
 • Teknik i vardagen, till exempel telefon, dörr och stege.
  NAO  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att lösa enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom deltar eleven i att använda vardagsteknik.
  NAO  E
 • Eleven löser enkla matematiska problem i vardagen. Dessutom använder eleven vardagsteknik.
  NAO  C