👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-10-20 13:42 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Det här arbetsområdet ska ge dig kunskap om det århundrade som kallas Vasatiden. Vi ska söka svar på flera frågor - Varför kallas det Vasatiden? Hur levde människor då i jämförelse med hur det är idag? Vilka spår finns kvar idag? Vilka berömda och omtalade personer levde då? Vad hände på Vasatiden och hur har det påverkat vår tid? Vilka upptäcktsresor och upptäckter gjordes och hur har det påverkat oss idag?

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:
 • Stockholms blodbad.
 • Gustav Vasa - hans äventyr, hur han blev kung och hur han styrde Sverige.
 • Reformationen.
 • Böndernas uppror.
 • Boktryckarkonsten.
 • Livet på landet och i staden.
 • De europeiska upptäcktsresorna och upptäckterna.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbetsblad med olika uppgifter.
 • Läsning av faktatexter.
 • Filmer.
 • Samtal och diskussioner.
 • Fördjupningar kring de europeiska upptäcktsresorna, upptäckter och Sverige under Vasatiden.
 • Använda karta för att jämföra Sveriges gränser idag och på Vasatiden.
 • Gemensam ordlista över historiska begrepp så att du kan tala och skriva om Vasatid

Begrepp

Vasatidsarbetet innehåller en hel del begrepp som du behöver förstå:

Brasklapp, legoknekt, arvrike, krönika, sägen, katolicism, reformation, protestant, avlatsbrev, jordebok, dagsverk, fejd, svedjebonde, tänkebok, orsak, konsekvens

 

Hur visar du vad du har lärt dig?

Du ska göra två fördjupningar:

En där du väljer en av upptäcktsresorna eller en upptäckt där du ska visa att du kan använda ord och begrepp och sammanställa en text.

En där du skriver om hur det var att leva i Sverige under Vasatiden.

 

Du ska i ett skriftligt läxförhör kunna:

 • visa att du kan tidsperioderna i rätt tidsföljd.
 • tala om varför det kallas Vasatiden.
 • orsaker och konsekvenser av Stockholms blodbad, Reformationen och Dackefejden.
 • ge exempel på spår i vårt samhälle från Vasatiden och även motivera hur trovärdiga de är.
 • förklara ord och begrepp.
 • se likheter och skillnader i hur det var att vara barn på Vasatiden och idag.
 • redogöra för likheter och skillnader på Sveriges karta då och nu.
 • visa att du känner till personer som genom sina upptäcktsresor och upptäckter har påverkat dagens samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vasatiden

Du har godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsperioder
 • Hi  E 6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om hur det var att leva på Vasatiden och känner till någon händelse och person som är viktiga för tiden.
Du har goda kunskaper om hur det var att leva på Vasatiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var att leva på Vasatiden och känner till några händelser och personer som är viktiga för tiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
levnadsvillkor, upptäcktsresande, upptäckter, Reformationen, Stockholms blodbad, uppror
 • Hi  E 6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och konsekvenser till detta på ett välutvecklat sätt.
Historiska händelser och personer
Gustav Vasa, levnadsvillkor, upptäcktsresande, upptäckter
 • Hi  E 6
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Undersöka utvecklingslinjer
Namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt
 • Hi  E 6
Du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten, kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten kulturer, in- och utvandring, (migration), politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Namnet Vasa, 6 juni, arvrike, protestantiskt
 • Hi  E 6
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med enkla exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med utvecklade exempel från förr i tiden.
Du kan diskutera hur förändringar inom in- och utvandring, (migration), politik, hur människor lever och möten mellan kulturer har påverkat den tid vi lever i. Du motiverar det du tycker med välutvecklade exempel från förr i tiden
Använda källmaterial
Källkritiskt tänkande
 • Hi  E 6
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Spår av Vasatiden
 • Hi  E 6
Du kan visa och på ett enkelt sätt förklara något spår av Vasatiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett utvecklat sätt förklara flera spår av Vasatiden i den tid vi lever i.
Du kan visa och på ett välutvecklat sätt förklara flera spår av medeltiden i den tid vi lever i.
Spår av Vasatiden -beskrivningar
 • Hi  E 6
Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och personer.
Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder händelser och person
Historiska begrepp
 • Hi  E 6
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.