Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi och kartkunskap

Skapad 2020-10-20 13:51 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 9 Geografi
För att kunna studera geografi så måste du ha kunskap om vissa grundläggande geografiska begrepp, förstå jordens uppbyggnad och kunna läsa kartan.

Innehåll

Arbetsområdet:

Under arbetsområdet kommer kartor vara ett centralt inslag i undervisningen. Du kommer att få lära dig om hur kartor är uppbyggda med skala, gradnät, färger och symboler. Detta för att du själv på ett bra och effektivt sätt ska kunna använda en kartbok och kunna orientera dig i omvärlden. Jorden är indelad i olika klimatzoner. Områden inom varje klimatzon har ungefär samma slags klimat. Vi kommer studera jordens fyra olika klimatzoner: tropiska zonen, subtropiska zonen, tempererade zonen och polarzonen för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor. Vi kommer använda oss av olika slags kartor som tematiska kartor och topografiska kartor samt träna på några geografiska ord / begrepp för att kunna samtala om geografi. Avslutningsvis ska du få kunskap om olika geografiska hjälpmedel och metoder för att du ska kunna göra geografiska analyser av omvärlden.

Undervisningens mål:

Är att....

 • du ska känna till namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, öknar, regioner och orter.
 • du ska förstå hur kartor är uppbyggda med skala, färger och symboler.
 • du ska känna igen jordens klimat- och vegetationszoner och förstå hur dessa påverkar människans levnadsvillkor.
 • du ska känna till vissa geografiska ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • du ska kunna jämföra olika slags kartor och se samband mellan dessa för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.
 • du med hjälp av en karta ska kunna orientera dig i omvärlden med hjälp av gradnätet och väderstreck.

Arbetssätt, metod och material:

Texthäfte med instuderingsfrågor.

Studi, inläsningstjänst (begreppa)

Bedömning och betygssättning:

 • Deltagande på lektionerna
 • Prov på arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi och kartan

Insats krävs
E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: