👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och natur: Vatten

Skapad 2020-10-20 13:56 i Långelids förskola Oskarshamn
Förskola
Vårt projekt i temat Djur och Natur är Vatten

Innehåll

Projektplan: Vatten

Varför: vi ser att det ger barnen och oss en stor bredd och att vi får in många av läroplansmålen. Projektets inriktning kommer att ändras efter barnens intresse.

Vad: vi jobbar med allt som vatten innebär: vad som lever och finns i vattnet och hållbar utveckling

Hur: vi delar i mindre grupper och jobbar med NTA, skapande, språk, rörelse, mindfulness, IKT.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18