👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa Kapitel 2

Skapad 2020-10-20 14:10 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Arbetsområde multiplikation och division. Kapitel 2 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Matematikboken Alfa - kapitel 2 Multiplikation och division De fyra räknesätt, sammanfattning.

Innehåll

Matematikboken Alfa - kapitel 2

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 •  kunna räkna multiplikation och division i huvudet
 • förstå hur multiplikation och divison hör ihop
 • kunna multiplicera med 10, 100 och 1000
 •  kunna multiplicera med andra tal som slutar på 0

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett avslutande test/diagnos.

Filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6