👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2020-10-20 14:10 i Storvretaskolan Uppsala
Teknik åk 1
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Teknik
Vad är teknik? Var finns det teknik? Här får vi bygga och prova oss fram med tekniken till hjälp.

Innehåll

Syfte

Eleverna får arbeta med fysik/teknikövningar i par. De tränas i att läsa instruktioner, utföra experiment, samarbeta och dokumentera.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få utföra experiment  i olika former. 
Du skall även träna dig att dokumentera dina resultat och experiment.
I Skellefteåtekniken ingår även moment som att kunna sammarbeta, hålla ordning och städa det material man använt under övningarna.
Du kommer även att få se film om olika föremål och tekniska uppfinningar.
Du kommer att få träna dig på programmering och att styra t ex en Beebot.<<.<l.<.<.<..<

Kunskapskrav

 Eleven visar sitt kunnande enligt nedanstående:
- Du skall kunna läsa/förstå instruktioner och genomföra uppgiften med din arbetskamrat.
- Du skall skriftligt och/eller med bild dokumentera hur du genomförde arbetsuppgiften och vad resultatet blev.

Bedömning

Bedömning av elevernas prestationer sker genom:
- observation av elevens arbete under lektionerna,
- bedömning av deras dokumentation av arbetet,
- gemensamma genomgångar  av  laborationer eleverna genomfört,
- dialog tillsammans i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3