👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och skador i samband med lekar, spel och redskap - Åk 7 v. 45-51

Skapad 2020-10-20 14:17 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Du ska träna din rörelseförmåga olika lekar, spel och redskapsövningar. Du ska även ha ett fokus på vilka skador som kan uppkomma och vad du kan göra för att förebygga dessa.
Grundskola 7 Idrott och hälsa
I det här arbetsområdet kommer du att träna upp din rörelseförmåga inom lekar, spel och redskap. Du kommer även att träna dig i att se vilka skaderisker som finns i samband med dessa aktiviteter och vad du kan göra för att förebygga dessa. Parallellt med det här arbetsområdet kommer vi att jobba med området kondition där även rörelseförmågan bedöms.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

I det här arbetsområdet kommer vi att träna rörelseförmågan inom lekar, spel och redskap, samt arbeta med området kondition.

Vi kommer utveckla kunskaper kring skaderisker i samband med dessa aktiviteter och hur dessa kan förebyggas.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få jobba praktiskt med din rörelseförmåga i olika lekar, spel och redskap.

Du kommer att få läsa ett avsnitt om skador, hur man förebygger och behandlar skador som är förknippade med olika idrotter. 

Vad som kommer att bedömas:

I det här området kommer din rörelseförmåga att bedömas. Hur du genomför komplexa rörelser i samband med olika lekar, spel och redskap.

Du kommer även att bedömas efter hur du kan förebygga skador och förutse risker som är förknippade med dina fysiska aktiviteter.

Hur du får visa vad du kan:

Rörelseförmågan visar du genom att delta praktiskt under lektionerna.

Hur du förebygger skador och förutser risker i samband med fysiska aktiviteter får du visa genom lektionsreflektioner och ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Rörelse, planering, utvärdering samt skador i samband med boll och redskap.

Rörelseförmåga

 • Idh  E 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  C 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
 • Idh  A 9   Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Komplexitet i redskap, lekar och bollspel
Du tvekar mycket och behöver mer tid på dig för att träna upp din rytm och balans i olika komplexa rörelseövergångar.
Du rör dig med viss rytm och balans. Du rör dig till viss del med relativt konsekventa rörelseövergångar. Du rör dig med viss tvekan och kan behöva flera försök för ett likartat resultat. Du rör dig till viss del ekonomiskt, med delvis avvägd kraftinsats.
Du rör dig med relativt god rytm och balans. Du rör dig med relativt väl etablerade och konsekventa rörelser med stabila rörelseövergångar. Du är till övervägande del beslutsam och kan upprepa rörelsen med liknande resultat. Du rör dig till övervägande del ekonomiskt; ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats.
Du rör dig med god rytm, precision och balans. Du rör dig med etablerade, avspända och konsekventa rörelser med flyt och stabilitet i rörelseövergångar. Du är mer beslutsam och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt; ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Syfte och samspel i lekar och bollspel
Du behöver träna mer på att vara delaktig och samspela mer med andra i lekar och spel så de till viss mån når sitt syfte.
Du är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte, t ex genom att du ibland försöker göra dig spelbar för dina lagkamrater. Du deltar i ett begränsat samspel med andra personer.
Du är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte, t ex genom att ofta göra dig spelbar för dina lagkamrater. Du deltar i ett tillfredsställande samspel med andra personer.
Du är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte, t ex genom att göra dig spelbar och öppna upp spelytor för dina lagkamrater. Du deltar i ett utvecklat samspel med andra personer.

Skadeförebyggande

 • Idh  E 9   Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  C 9   Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
 • Idh  A 9   Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förebygga och förutse risker
Du behöver träna mer på att veta vilka risker som är förknippade med en aktivitet, samt hur man kan förebygga dessa.
Du kan ge någon enstaka beskrivning av risker som är förknippade med en given aktivitet. Du kan berätta lite om hur du kan förebygga skadan/skadorna, samt enkelt beskriva hur du ska behandla dessa om de skulle uppstå.
Du kan ge ett par beskrivningar av risker som är förknippade med en given aktivitet. Du kan berätta och beskriva om hur du kan förebygga skadan/skadorna, samt ge en utvecklad beskrivning om hur du ska behandla dessa om de skulle uppstå.
Du kan ge flera beskrivningar av risker som är förknippade med en given aktivitet. Du kan berätta och detaljerat beskriva om hur du kan förebygga skadan/skadorna, samt ge en välutvecklad beskrivning om hur du ska behandla dessa om de skulle uppstå.