👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läscirkel ”Svart bälte”.

Skapad 2020-10-20 14:26 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Under höstterminen jobbar vi med läscirkel. Vi läser tillsammans boken ”Svart bälte”.

Innehåll

INNEHÅLL:

Vi kommer tillsammans att läsa ”Svart bälte” av Kerstin Lundberg Hahn.

Vi kommer använda boken både som läsläxa och att läsa tillsammans ur boken. 

Det läggs stor vikt vid att du deltar aktivt muntligt i diskussionerna av boken då det finns med som kunskapskrav även att kunna besvara frågor som hör till avsnittet vi läst. 

 

 

BEDÖMNING:

Löpande bedöms elevens läsförståelse och sätt att diskutera och framföra välgrundade åsikter.

Uppgifter

 • Vecka 48 och sammanfattningen av kapitlet.

 • Skriv en sammanfattning om vad kapitlet handlade om denna vecka.

 • Svart Bälte- Klantskallarnas konung

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Svenska - läsutvecklingen bokcirkel

Utvecklingsområde
Du ska läsa en skönlitterär bok
 • Sv
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du kan läsa en skönlitterär bok med flyt och kan använda lästrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa en skönlitterär bok med gott flyt och kan använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Du kan läsa enskönlitterär bok med gott flyt och kan använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt.
Du kan läsa med flyt både högt och tyst och uppfattar vad boken handlar om och budskapet i boken.
 • Sv
 • Sv
 • Sv  4-6
Genom att du kan kommentera centrala delar i boken med en viss koppling till sammanhanget visar du att du har en grundläggande läsförståelse.
Genom att du kan kommentera centrala delar i boken med en relativt god koppling till sammanhanget visar du att du har en god läsförståelse. - Du kan svara på de flesta frågorna till texten och kan då använda dina erfarenheter kring liknande situationer. .
Genom att du kan kommentera centrala delar i boken med mycket god koppling till sammanhanget visar du att du har en mycket god läsförståelse. - Du kan på ett bra sätt svara på alla frågor till texten. .
Du kan muntligt berätta och redogöra för någonting du har läst så att innehållet blir begripligt och levande.
 • Sv
 • Sv
Du kan på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen. - Du har en åsikt om boken, men har svårt att förklara varför du tycker som du gör.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. - Du har en åsikt om boken och kan till viss del ge exempel och förklara varför du tycker som du gör.
Du kan på ett väl utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. - Du har en åsikt om boken och kan på flera sätt ge exempel och förklara varför du tycker som du gör.
Du ska förbättra din förmåga att diskutera och föra fram din åsikt i diskussioner kring boken.
 • Sv  4-6
Du kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. - När vi diskuterar boken i klassrummet så svarar du bara på direkta frågor och har svårt att delta i diskussionerna. - Du har få funderingar kring det du läser.
Du kan samtala genom att ställa frågor och framföra åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. - Du svarar på direkta frågor och deltar lite grann i diskussionerna. - Du har funderingar kring det du läser och försöker framföra dem.
Du kan samtala genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. - Du deltar aktivt i alla diskussioner. - Du har många funderingar kring det du läser och kan samtala om dem.