👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2020-10-20 14:32 i Vågbroskolan åk F-3 Söderhamn
Beskrivning av arbetet med introduktionen av programmering.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är programmering? Under några veckor kommer eleverna lära sig om och prova på enkel programmering. Vi lär oss på olika sätt genom mönster, Bee-Bot och Scratch Jr.

Innehåll

Introduktion av programmering

 

Du kommer under några lektioner få prova på hur det är att jobba med enkel programmering. Vi pratar om vad programmering är och ger exempel från det vardagliga livet.

Vi testar att koda och att vara en ”robot”. Vi jobbar med mönster och lär oss vad en loop är.

Vi använder Bee-Bot och scratch jr. Detta är gratis-appar som går att ladda ner hemma.

Vi tränar bland annat rumsuppfattning, problemlösning, logiskt tänkande och samarbete.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3