Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förr och nu-resan

Skapad 2020-10-20 14:45 i Vallhamra skola Partille
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift samt läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under några veckor kommer vi att lära oss hur det var förr i tiden, både i hemmet och i skolan. Vi kommer att göra jämförelser utifrån filmer, intervjuer och text. Vi kommer också arbeta med minnen från förr berättade av människor som lever nu och jämföra med hur vi har det nu. Arbetet utgår från det centrala innehållet i SO.

Innehåll

Du kommer få lära dig: 

Hur människor levde i Partille förr i tiden.

Vad byggnader, platser och föremål kan lära oss om hur människor levde förr. 

Att jämföra livet förr och livet nu. 

Vilken betydelse kristendomen hade i hem och skola. 

Hur man gör en tidslinje och hur man läser av en tidslinje. 

 

Såhär kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att läsa i böcker. 

Vi ska titta på film om hur det var i skolan och i samhället förr i tiden. 

Du kommer att få intervjua en äldre person.

Du kommer att få jobba med olika skriftliga och muntliga uppgifter. 

 

Såhär kommer läraren att bedöma dig: 

Läsa vad du skriver i din resebok. 

Observera hur du lyssnar och deltar under lektionerna. 

Diskutera med dig enskilt och i grupp kring kunskapsmålen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: