Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2020-10-20 14:59 i Österänggymnasiet Kristianstad
Grundskola F Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med grundläggande kemi. Vad är det för skillnad på ett grundämne och en kemisk förening? Hur är atomen uppbyggd? Vilka egenskaper har vatten?

Innehåll

Konkreta mål:

 

 • förklara och använda begrepp som: atom, grundämne, kemisk förening, molekyl, kemisk reaktion, jon och periodiska systemet.

 • molekylformeln för några vanliga kemiska föreningar t ex: H2O, H2 , O2, CO, CO2

 • förklara vad fast-, flytande- respektive gasform innebär

 • förklara och använda begrepp som avdunsta, koka, smälta, kondensera och stelna

 • vid vilka temperaturer som de här omvandlingarna sker för vatten.

 • förklara vad värme är

 • skillnaden mellan kemisk och fysikalisk förändring.

 • beskriva hur en atom är uppbyggd

 • förklara hur joner bildas.

 • förklara vad en ädelgas är.

 • på ett ungefär vad luft består av (torr luft).

 • beskriva vattnets kretslopp.

 • förklara varför våra sjöar inte bottenfryser.

 • förklara att på grund av att vattenmolekylen är polär, har vatten ytspänning och fungerar som ett viktigt lösningsmedel.

 • förklara isens sprängverkan

Matriser

Ke
Kunskapskrav 10-12 i kemi

F
E
C
A
Kunskapskrav 10
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Når ej kunskapskravet
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kunskapskrav 11
Kemiska processer och samband i naturen
Når ej kunskapskravet
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kunskapskrav 12
Kemi i vardag och samhälle
Når ej kunskapskravet
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: