👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Näring och hälsa team 8 TÅ

Skapad 2020-10-20 15:12 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Mat och näring
Grundskola 8 Hem- och konsumentkunskap
Under höstterminen arbetar vi med följande: 1. Livsmedelshygien och hygien i köket. 2. Näringslära, energi, tallriksmodell osv). Avslutas med ett skriftligt prov V.45 3. Mat och måltider genom att planera och tillaga olika måltider samt tänka ekonomiskt med ett miljöperspektiv 4. B-M = bedömningsmåltid där elever planerar, förbereder och gör inköpslista för sitt praktiska prov 5. Utvärdera – sin bedömningsmåltid utifrån hälsa, näring och hållbar miljö

Innehåll

Syfte

Eleven skall få möjlighet att utveckla förmågor som:

 

  • Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang
  • Hantera och lösa praktiska situationer i hemmet
  • Värdera val och handlingar i hemmet utifrån perspektivet näring och hälsa

 

Konkreta mål:

 • planera och tillaga maträtter och måltider, samt planera och organisera arbetet
 • lära dig olika mat- och bakmetoder
 • hantera olika livsmedel och lära dig om hur man arbetar hygieniskt när man hanterar, tillagar och förvarar livsmedel
 • använda olika redskap och metoder
 • studerar olika behov av energi och näring, samt lär dig hur man komponerar måltider utifrån individuella behov
 • fördjupa dig i sambandet mellan mat och hälsa
 • reflektera kring hälsa, ekonomi och miljö
 • utvärdera dina val och handlingar, både muntligt och skriftligt

 

Arbetsgång:

Under höstterminen arbetar vi med följande: 

Genomgång av powerpoint utifrån perspektivet näring och hälsa 

 

1. Livsmedelshygien och hygien i köket.

2. Näringslära, energi, tallriksmodell osv). Avslutas med ett skriftligt prov V.45

3. Mat och måltider genom att planera och tillaga olika måltider samt tänka ekonomiskt med ett miljöperspektiv

4. B-M = bedömningsmåltid där elever planerar, förbereder och gör inköpslista för sitt praktiska prov

 

5. Utvärdera – sin bedömningsmåltid utifrån hälsa, näring och hållbar miljö

Bedömning

Bedömning sker löpande under terminen. Du visar dina kunskaper genom att delta både praktiskt och teoretiskt, såväl muntligt som skriftligt. 

 

Sker vid både praktiskt och teoretiskt prov där elever förbereder, planerar, beställer och genomför sin måltid. Här kommer också en skriftlig utvärdering av bedömningsmåltid som ska kopplas till näring, hälsa samt miljöperspektiv utifrån det eleven planerat och genomfört

 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Näring och hälsa team 8 TÅ

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mat och måltider/
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt. Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Motivera olika val
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Omdöme kring arbetsprocess
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Utvärdera kring val av måltid kopplat till näring, hälsa och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider påverkar hälsa utifrån näring och miljöperspektiv
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider påverkar hälsa utifrån näring och miljöperspektiv
Eleven kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider påverkar hälsa utifrån näring och miljöperspektiv